Dodana: 1 czerwiec 2021 09:35

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2021 10:10

Sejmik: wsparcie na infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami, odnowę wsi i turystykę

900 tys. zł na przebudowę budynków pod kątem osób z niepełnosprawnościami i blisko 800 tys. zł na odnowę wsi - takie dotacje przyznali radni podczas poniedziałkowych (31.05) obrad sejmiku województwa. Jednym z tematów były też plany inwestycyjne Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (WOSiR) Szelment.

Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. W tle logotypy przypominające żubra

Radni podczas posiedzenia omówili zmiany w budżecie województwa na rok bieżący, w tym sytuację finansową PKS Nova. To spółka prawa handlowego, której 100 proc. należy do Samorządu Województwa Podlaskiego. Dzięki uchwalonym zmianom, z kasy województwa otrzyma 7 mln zł.

Sytuacja pandemiczna

Pełniący obowiązki prezesa spółki Marcin Doliasz wyjaśniał radnym, dlaczego ta pomoc jest tak potrzebna:

- Nasze przychody netto wyniosły w 2020 roku 45,4 mln zł, rok wcześniej było to 66,6 mln zł. Ten spadek wynika z sytuacji pandemicznej. Tąpnięcie nastąpiło w marcu 2020 roku - przypomniał Marcin Doliasz.

Dodał, że sytuacja finansowa spółki się poprawia. - Tydzień do tygodnia widać wzrost pasażerów. Jesteśmy optymistycznie nastawieni. W lipcu i sierpniu jeszcze pewnie odczujemy spadek, jak zawsze na wakacje, ale już od września powinniśmy wychodzić na prostą. Chcemy przejąć dużą część dowozu dzieci do szkół. Jednak bez dzisiejszego dokapitalizowania byłoby trudno - stwierdził p.o. prezesa.

Marszałek Artur Kosicki apelował o zrozumienie, dlaczego spółka znalazła się w trudnej sytuacji:

- Pamiętajmy, że mamy sytuację pandemiczną. Jako zarząd chcieliśmy przede wszystkim utrzymać miejsca pracy. Nie zamierzaliśmy również sprzedawać nieruchomości, które są majątkiem mieszkańców województwa - podkreślił Artur Kosicki. - Będziemy analizować kondycję tej spółki, kiedy wrócimy do normalności.

Zapowiedział, że z funduszy europejskich będzie finansowany zakup nowoczesnego taboru na potrzeby spółki.

W Łomży, Białymstoku i Suwałkach

Radni uznali również, że należy dofinansować ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przebudowę trzech budynków i dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dotacje zostaną przeznaczone na: remont bursy szkolnej nr 2 w Łomży, budowę sali gimnastycznej przy szkole specjalnej nr 17 w Białymstoku i adaptację pokoszarowego budynku na potrzeby domu pomocy społecznej w Suwałkach. Łączna kwota dotacji z PFRON to blisko 900 tys. zł.

Więcej informacji na ten temat w artykule: Trzy podlaskie placówki zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Radni wojewódzcy uczestniczą w zdalnym posiedzeniu Sejmiku

Na stroje ludowe i remonty

W dalszej części posiedzenia radni przyznali dotacje w IV edycji Programu odnowy podlaskiej wsi - konkursie realizowanym corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na przedsięwzięcia na obszarach wiejskich. W tym roku wpłynęło bardzo dużo projektów, dlatego radni zwiększyli konkursową pulę do blisko 800 tys. zł. Dzięki temu swoje projekty zrealizuje niemal 60 podlaskich samorządów z 70 biorących udział w konkursie. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa.

- Bardzo słuszna decyzja radnych – ocenił wicemarszałek Stanisław Derehajło. – Program odnowy wsi, co prawda obejmuje „drobniejsze” działania, ale bardzo potrzebne lokalnym społecznościom.

Pomysły na wydanie maksymalnie 15 tys. zł dotacji są różne. Od zakupu strojów ludowych czy instrumentów muzycznych po remonty i modernizacje.

Więcej na temat można przeczytać w artykule: XXXI sesja sejmiku województwa. Większa pula dotacji na projekty realizowane na obszarach wiejskich 

1,5 mln na letnie atrakcje w Szelmencie

Kolejnym tematem były plany inwestycyjne na ten rok w WOSiR Szelment. Przedstawił je radnym prezes ośrodka Daniel Racis. Jak argumentował, inwestycje mają sprawić, że do Szelmentu turyści będą tłumnie jeździć nie tylko zimą, ale i latem. Przyciągnie ich nowoczesny sprzęt wodny, dmuchany tor przeszkód, elektryczne gondole i wiele innych atrakcji. Zwiększy się również baza noclegowa i zaczną przygotowania do utworzenia plaży, która ma być gotowa w przyszłym sezonie,

Więcej w artykule: Na plażę do Szelmentu? Już w przyszłym sezonie

KPO jeszcze w tym roku

Radni wysłuchali również sprawozdania komisji rewizyjnej sejmiku, która przeprowadziła kontrolę systemu przeciwpożarowego w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki. Jej powodem było zerwanie się w marcu, podczas próby pożarowej kurtyny, usytuowanej między widownią a sceną. Kontrola zakończyła się rekomendacją powołania niezależnego zespołu ekspertów.

Osobny punkt podczas sesji poświęcony był Krajowemu Planowi Odbudowy, który 3 maja Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przesłało do Komisji Europejskiej. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro: 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 34 mld euro w ramach pożyczek.

Jak wyjaśniła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, plan ma charakter tymczasowy, jednorazowy. Ma pomóc podnieść się gospodarce po pandemii.

Z tych funduszy można będzie korzystać już od września. I pokryć z nich wydatki powstałe od początku pandemii, liczonej od 1 lutego 2020 roku. W 2026 roku finansowanie w ramach planu powinno się zakończyć.

Nasze województwo zgłosiło do KPO 31 projektów i część z nich wpisuje się w jego ramy, m.in. Dolina Rolnicza.

***

Kolejna sesja sejmiku została zaplanowana na 28 czerwca. Jak zapowiedział Bogusław Dębski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, obrady po raz pierwszy od wielu miesięcy odbędą się w normalnym trybie.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook