Dodana: 13 październik 2017 14:47

Zmodyfikowana: 13 październik 2017 14:47

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na Wniosek ośmiu radnych województwa podlaskiego została zwołana nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Sesja odbyła się 13 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala Nr 115.

Ilustracja do artykułu P1370002.jpg

Na nadzwyczajnej sesji radni wojewódzcy rozpatrywali projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2017 r. 

- Omawiamy projekt zmiany uchwały – jak państwo pamiętacie w tamtej uchwale podzieliliśmy na zadania inwestycyjne i zadania przekazane do realizacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W ostatnich dniach jednak okazało się, że gmina Łapy - z powodu niemożności rozstrzygnięcia przetargu na realizacje budowy budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-edukacyjną - zrezygnowała z realizacji tego zadania – referował radnym Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – I aby była możliwość wykorzystania tych pieniędzy na rzecz osób niepełnosprawnych, nastąpiła konieczność rozdysponowania tych środków w bardzo krótkim czasie. Stąd nasza prośba o zwołanie sesji nadzwyczajnej, bo realizacja projektu zmiany uchwały w planowanym terminie sesji, pod koniec października, uniemożliwiłoby przeprowadzenie konkursu i przez to kilkaset tysięcy złotych nie trafiłoby na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z podjętą 27 marca uchwałą gminie Łapy na budowę budynku użyteczności publicznej na potrzeby kulturalno-edukacyjne w Łapach przeznaczono 544.723,00 zł. Gmina Łapy zrezygnowała jednak z realizacji tego zadania, ponieważ najniższa oferta z postępowania przetargowego znacznie przewyższała kwotę, jaką gmina łapy przeznaczyła na ten cel.

- Niewykorzystane pieniądze zarząd postanowił przekazać na zwiększenie dofinansowania dla 3 inwestycji, które były ujęte w tej uchwale, a pozostałą kwotę na konkurs ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, chodzi o ok. 250 tys. na postępowanie konkursowe dla organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi – dodał Bogdan Dyjuk.

Ze zwolnionej kwoty Zarząd Województwa przeznaczył 294 680 zł na zwiększenie do wysokości 50 proc. wartości robót budowlanych podmiotom, którym było udzielone w 2017 roku dofinansowannie ze śr. PFRON:

- miasto Łomża - modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa szybku widnowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łomży - zwiększono dofinansowanie o 20 180 zł do kwoty 310 180 zł

- gmina Suwałki - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łacznikiem przy Zespole Szkół w Starym Folwarku zwiększono o 168 tys. zł do kwoty 868 tys. zł

- powiat kolneński - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zwiększono o 106 500 zł do 796 500 zł.

Radni nie mieli wątpliwości i jednogłośnie (21 obecnych na Sali radnych) przyjęli projekt zmieniający uchwałę Nr XXXIV/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r.

(mk)

 

Proponowany porządek obrad:  

  1. Otwarcie obrad.  
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2017 r. 
  1. Zamknięcie obrad.

 

 

facebook