Dodana: 10 październik 2017 14:55

Zmodyfikowana: 10 październik 2017 18:20

Ponad 50 mln zł. na szkolenia dla mieszkańców subregionu białostockiego

Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, działając w imieniu Zarządu Województwa, rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów wspierających kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim w ramach Działania 3.2 RPOWP.

Ilustracja do artykułu P1360506.jpg

W ciągu trwania projektu, przez najbliższe trzy lata, ze wsparcia może skorzystać blisko 5 tys. osób.
W poniedziałek, 9 października w Hotelu Branicki w Białymstoku odbyła się oficjalna inauguracja przedsięwzięcia. W spotkaniu wzięli udział m.in.Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz starostowie powiatów białostockiego i sokólskiego - Antoni Pełkowski i Piotr Rećko, samorządowcy, nauczyciele i przedsiębiorcy.  
- Uruchamiamy duże środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie kształcenia ustawicznego, tym razem w regionie białostockim.- mówił marszałek - Przypominam, że tego typu programy zostały już otwarte w subregionach łomżyńskim i suwalskim. Łączna kwota finansowania tych przedsięwzięć to prawie 120 mln. zł.
Marszałek podkreślał, że podnoszenie kwalifikacji mieszkańców województwa jest  jednym z podstawowych warunków rozwoju regionu.
- Oprócz tego,  że koncentrujemy się na wsparciu przedsiębiorców bezpośrednio, choćby poprzez inwestycje związane z innowacyjnością, poprawę infrastruktury,  to przywiązujemy dużą do poprawy kształcenia kapitału ludzkiego  -   bez wykształconych kadr nie będziemy mogli rozwijać się  w takim stopniu jak zakładamy.

Na wsparcie dorosłych mieszkańców subregionu białostockiego Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył kwotę ogółem 50 156 092,80 zł.

Ze szkoleń rozwijających umiejętności posługiwania się językami obcymi, wspierających rozwój kompetencji cyfrowych, ze studiów podyplomowych, a także kursów kompetencji ogólnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych będą mogli skorzystać mieszkańcy subregionu białostockiego, którzy ukończyli 18 lat, zarówno osoby pracujące, w tym rolnicy, jak i osoby pozostające bez zatrudnienia.

Koordynatorem konkursu na dofinansowanie projektów wspierających kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim w ramach Działania 3.2 RPOWP jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla RPOWP na lata 2014–2020, wykonując swoje zadania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie, to przedsięwzięcie realizowane w szerokim partnerstwie. Liderem projektu jest Powiat Sokólski, natomiast partnerami: Powiat Białostocki, Miasto Białystok oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w formule nietypowej, niespotykanej w innych częściach kraju, a mianowicie w formule tzw. projektu zintegrowanego, składającego się z dwóch odrębnych projektów. Osoby zainteresowane kształceniem się w formach pozaszkolnych, po zweryfikowaniu ich potrzeb w zakresie dalszego doskonalenia zawodowego przez doradcę edukacyjno-zawodowego, dokonają samodzielnego wyboru dostępnej oferty edukacyjnej. W celu sprawnej realizacji projektów zostanie wykorzystana Baza Usług Rozwojowych, administrowana przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przez najbliższe 3 lata, tj. do końca czerwca 2020r., ze wsparcia na obszarze subregionu białostockiego skorzysta co najmniej 4721 mieszkańców.

 

czytaj też: 30 milionów zł na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców subregionu suwalskiego ; Ponad 40 mln zł z RPO dla subregionu łomżyńskiego na szkolenia zawodowe

oprac.ak

 

facebook