Dodana: 13 marzec 2019 14:18

Zmodyfikowana: 21 marzec 2019 12:59

Łąka żubrów na wystawie - dotacje na edukację ekologiczną i ochronę środowiska

Film prezentujący walory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego, gra terenowa realizowana na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, inicjatywy społeczne dotyczące drzewostanu naszego regionu – m.in. takie przedsięwzięcia służące ochronie środowiska zostaną zrealizowane dzięki dotacjom z budżetu Województwa Podlaskiego. W środę (13 marca) wicemarszałek Marek Olbryś i Marek Malinowski, członek zarządu województwa podpisali umowy na dofinansowanie projektów.

Na zdjęciu trzy osoby osoby podpisujące dokumenty: od lewej Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, wicemarszałek Marek Olbryś i wicedyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

– Dziękujemy wszystkim, którzy są zaangażowani w ochronę środowiska. Rzecz oczywista, że chcemy docenić to, co robicie, że zakładacie fundacje i stowarzyszenia, które wspomagają nasze środowisko – mówił podczas spotkania w urzedzie marszałkowskim wicemarszałek Marek Olbryś.  

Dzięki dotacjom zrealizowanych zostanie kilkanaście projektów. Jeden z nich to „Łąka żubrów - mały program integracyjnej edukacji ekologicznej także w terenie”.

– Nasz projekt ma charakter integracyjny, bo będziemy pracować z przedszkolakami i dzieciakami niepełnosprawnymi – wyjaśniała Marta Chruściel, prezes Fundacji Larus. Efektem przedsięwzięcia będzie przygotowanie łąki żubrów.  Uczestnicy wykonają zwierzęta ze sklejki. Powstanie także katalog postępowania ekologicznego. – Wykonane żubry posłużą nam do zrobienia pięciu wystaw tematycznych – wyjaśnia prezeska. – Katalog powstanie w trakcie dwóch wyjazdów integracyjnych, w ramach których dzieciaki poznają miejsca cenne przyrodniczo na terenie województwa podlaskiego. A ponadto zbudujemy dwie ścieżki sensoryczne, jedną w przedszkolu w Łapach, a drugą w ośrodku w Kostrach Noskach.

Na ten cel Fundacja Larus z Płonki Strumianki w gminie Łapy otrzyma dotację w wysokości 9500 zł.

Z kolei Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”, dzięki otrzymanej dotacji w wysokości prawie 6 tys. zł, zrealizuje projekt „Fascynujący świat przyrody i kultury Suwalskiego Parku Krajobrazowego – gra terenowa”.

– Nasz projekt jest kontynuacją gry terenowej, którą rozpoczęliśmy z okazji 40-lecia Suwalskiego Parku Krajobrazowego w 2016 r. – powiedziała Teresa Świerubska, prezes stowarzyszenia. – Cieszył się on dużym powodzeniem. Najczęściej brały w nim udział rodziny, bo to przedsięwzięcie bez ograniczeń wiekowych. Najmłodsi uczestnicy mieli 2-3 lata, a najstarsi 70.

Wśród dofinansowanych projektów jeden jest realizowany w systemie regrantingu. „Dbamy o drzewa 3 – inicjatywy społeczne” to przedsięwzięcie, za które będzie odpowiadał  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Wartość dotacji w tym przypadku wynosi 20 tys. zł.

– To wyjątkowy projekt ze względu na swoją formułę – zaznaczyła Agnieszka Olender, członek zarządu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. –Nie my będziemy realizować zadania w ramach tego projektu, a przekażemy pieniądze innym organizacjom z naszego województwa. Dzięki takiej formule o fundusze będą mogły zabiegać także organizacje, które na co dzień mają trudność, by napisać tego typu projekt.

ms

Relacja z konferencji: poniżej

ms

Pliki do pobrania

facebook