Dodana: 30 grudzień 2017 19:46

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2017 19:46

Jerzy Leszczyński nowym przewodniczącym WRDS w Białymstoku

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na rok 2018. Wybory przewodniczącego i prezydium Rady odbyły się 28 grudnia br. podczas uroczystego posiedzenia plenarnego. Tym razem członkowie WRDS obradowali w Łomży.

Ilustracja do artykułu IMG_0470.JPG

- To dla mnie ogromne wyzwanie, bo jeszcze w takiej konfiguracji, w której strona samorządowa przewodziłaby Radzie nie było – mówił Jerzy Leszczyński.

Marszałek Jerzy Leszczyński podziękował dotychczasowemu przewodniczącemu Waldemarowi Pędzińskiemu za rok – jak to określił- „wspaniałej współpracy”. Warto dodać, że dyrektor Centrum Diagnostyczno- Leczniczego Waldemar Pędziński w WRDS jest przedstawicielem  Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas ostatnich w tym roku obrad podsumowano też działalność II kadencji działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku, a także przyjęto stanowisko w sprawie umacniania i rozwoju dialogu społecznego w województwie podlaskim. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to forum  współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej. Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działa także na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

Treść stanowiska i uchwały mówiąca o zmianie Przewodniczącego WRDS w załączenia. 

ak

Pliki do pobrania

facebook