Dodana: 12 maj 2021 10:44

Zmodyfikowana: 12 maj 2021 10:44

XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Dyskutowano o podlaskich inwestycjach drogowych, gospodarce odpadami komunalnymi i cyfryzacji. Samorządowcy podsumowali też miniony rok, szczególny ze względu na pandemię COVID-19. Spotkanie przedstawicieli gmin wiejskich województwa podlaskiego odbyło się w poniedziałek (10.05). W obradach online uczestniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Marszałek Artur Kosicki podczas spotkania online ZGWWP

Marszałek Kosicki, prezentując działania samorządu województwa na rzecz wsparcia obszarów wiejskich, jako najważniejsze wymienił: pieniądze dla gmin na dofinansowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w wysokości ponad 2,4 mln zł, rekordowe dotacje na remont i konserwację zabytków – 3 mln zł i wsparcie dla mniejszych klubów sportowych sięgające tylko w pierwszym półroczu br. ok. 1,5 mln zł.

Jak podkreślił, bardzo ważnym elementem wsparcia gmin jest uchwalony przez sejmik województwa w ramach tegorocznego budżetu Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów.

- Fundusz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W tej chwili wyczerpaliśmy środki, ale tak jak obiecaliśmy – to nie jest ostatnie takie wsparcie. W przyszłym roku zamierzamy je kontynuować i zarezerwować środki w budżecie województwa na ten rodzaj pomocy – mówił marszałek. – Wiemy, że to wykracza poza zadania własne samorządu województwa, ale zdajemy sobie sprawę, że wiele z inwestycji niezbędnych mieszkańcom naszego regionu nie powstałoby, gdyby nie ta pomoc.

Artur Kosicki przypomniał również o unijnym dofinansowaniu do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dodał też, że władze województwa zamierzają, dzięki funduszom europejskim, rozwiązać jeden z palących obecnie problemów, czyli gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Grzegorz Jakuć, przewodniczący ZGWWP, zwrócił uwagę na problemy gmin m.in. w obszarach szkolnictwa i cyfryzacji. Dodał, że sprawna cyfryzacja to jeden z głównych warunków rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas obrad rozmawiano także o włączeniu do krajowej mapy dróg ekspresowych drogi Białystok – Augustów.

W XXV Zgromadzeniu Ogólnym ZGWWP wzięli też udział podlascy parlamentarzyści – Jarosław Zieliński i Stefan Krajewski oraz wojewoda Bohdan Paszkowski.

***

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest organizacją zrzeszającą gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców z terenu województwa podlaskiego.

Podstawowym celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do ZGWWP należy 96 gmin (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook