Samorząd

 • Obradowała Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

  Posiedzenie Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości
  2021-07-29 17:54:48

  Plany działań na najbliższe miesiące we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) zdominowały czwartkowe (29.07) obrady Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości (PRRPP). Spotkanie prowadził marszałek Artur Kosicki - przewodniczący Rady. Wziął w nim także udział wicemarszałek Stanisław Derehajło.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 28.07.2021

  fotowoltaika
  2021-07-29 08:48:03

  W najnowszym odcinku kroniki m.in. o dotacjach na realizację energooszczędnego oświetlenia dla gmin: Zabłudów, Michałowo, Ciechanowiec i Miastkowo oraz 2,2 mln zł dostaną cztery gminy: Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka i Knyszyn na montaż instalacji OZE. W gminie Nowogród powstaną wiejskie ośrodki aktywności kulturalno-społecznej.. 40 mln zł zostanie przeznaczone na zieloną energię. Opera i Filharmonia Podlaska ogłosiła konkurs na dyrektora.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 22.07.2021

  Szpital w Sokółce
  2021-07-22 09:02:01

  W dzisiejszej (22.07) radiowej kronice usłyszymy o dofinansowaniu dla sokólskiego szpitala. Z dotacji skorzystają również dwie świetlice środowiskowe w Sokółce. W Smolnikach w powiecie suwalskim powstanie ośrodek terapeutyczny - na tę inwestycję zarząd województwa przeznaczył aż 10 mln zł. Z kolei ponad 1 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje w ramach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski. W Augustowie powstanie Centrum Aktywności Seniorów a w Żarnowie nowe centrum społeczno-edukacyjne.

 • Samorząd województwa pomoże pogorzelcom z Nowej Białej

  Radni sejmiku podczas sesji. Na pierwszym planie przedstawiciele zarządu.
  2021-06-28 19:15:05

  Pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 150 tys. zł przyznali gminie Nowy Targ (woj. małopolskie) radni wojewódzcy podczas poniedziałkowych obrad (28.06). Pieniądze są przeznaczone na pomoc mieszkańcom wsi Nowa Biała, poszkodowanym w niedawnym pożarze.

 • Marszałek Artur Kosicki przekazał przewodnictwo nad Konwentem

  Artur Kosicki i Piotr Całbecki, który trzyma w dłoni laskę marszałkowską.
  2021-06-28 15:25:52

  Zakończyło się trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach półrocznego przewodnictwa Województwa Podlaskiego. W czwartek, 24 czerwca, marszałek Artur Kosicki przekazał laskę marszałkowską – symbol prezydencji Piotrowi Całbeckiemiu, włodarzowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Symbioza sztuki, architektury i rzemiosła – Nowy Europejski Bauhaus

  Za stołami uczestnicy konwentu. Na ścianie telebim, na nim wypowiadająca się kobieta.
  2021-06-24 13:57:18

  Podobnie jak pierwowzór ma łączyć estetykę, funkcjonalność, nowoczesność, dostępność i dodatkowo kłaść mocny nacisk na ekologię. Jego najważniejszymi wartościami będą: zrównoważony rozwój, estetyka i zaangażowanie społeczne. Nowy Europejski Bauhaus – bo o nim mowa – był jednym z punktów czwartkowego (24.06) posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Augustowie. W dyskusji wzięli udział m.in. Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i reform w Komisji Europejskiej i Normund Popens, zastępca Dyrektora Generalnego w DG REGIO.

 • Konwent Marszałków Województw RP po raz trzeci obraduje w Podlaskiem

  Marszałek Artur Kosicki siedzi przy stole prezydialnym. Za nim napis Podlaskie
  2021-06-24 13:15:24

  Trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałów Województw RP, w ramach trwającej prezydencji Województwa Podlaskiego, otworzył w czwartek, 24 czerwca, marszałek Artur Kosicki. Obrady gremium tym razem mają formułę hybrydową. Część przedstawicieli województw gości w Augustowie, letniej stolicy Polski, pozostali w obradach uczestniczą zdalnie.

 • Inwestycje w drogi. Kolejne samorządy otrzymały symboliczne czeki z dotacjami

  beneficjenci z czekami
  2021-06-18 12:58:57

  Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Łomża i w powiecie łomżyńskim oraz remont jezdni w Zaskrodziu w gminie Kolno – to część inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Symboliczne czeki przedstawicielom kolejnych czterech samorządów wręczył w czwartek (17.06) wicemarszałek Marek Olbryś.

 • Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Kolejne samorządy zrealizują inwestycje na blisko 1,2 mln zł

  Przyznanie symbolicznych czeków
  2021-06-15 22:08:24

  Przebudowa drogi w Głębokim Brodzie, budowa świetlicy w gminie Trzcianne, a także termomodernizacja budynków urzędów gmin w Krasnopolu i Szypliszkach – m.in. takie inwestycje zostaną wykonane dzięki pieniądzom z budżetu województwa. Symboliczne czeki przedstawicielom samorządów wręczyli we wtorek (15.06) Wiesława Burnos, członek zarządu województwa i radny Paweł Wnukowski.

 • Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Kolejne samorządy otrzymały symboliczne czeki z dotacjami

  Przekazanie czeków w Bielsku Podlaskim
  2021-06-15 06:12:40

  Remont hali sportowej i rozbudowa internatu w Bielsku Podlaskim, renowacja szkoły w Kuleszach Kościelnych oraz modernizacja dróg w gminie Rudka – to przedsięwzięcia, które będą realizowane dzięki wsparciu z budżetu województwa. Symboliczne czeki przedstawicielom samorządów wręczyli w poniedziałek (14.06) w Bielsku Podlaskim wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz Marek Malinowski, członek zarządu województwa.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook