Dodana: 5 sierpień 2021 10:15

Zmodyfikowana: 5 sierpień 2021 10:15

Obradowała Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Plany działań na najbliższe miesiące we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) zdominowały czwartkowe (29.07) obrady Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości (PRRPP). Spotkanie prowadził marszałek Artur Kosicki - przewodniczący Rady. Wziął w nim także udział wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Posiedzenie Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości

- Cieszę się, że po tak długiej przerwie mamy możliwość spotkać się osobiście. Jestem przekonany, że te obrady będą bardzo owocne i przyniosą wiele znakomitych rozwiązań dla rozwoju naszego województwa - rozpoczął Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości są powoływane i działają w ścisłej współpracy z FPPP. O jej działaniach informował Dawid Solak, członek zarządu Fundacji.

- Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała w 2018 roku i ma wspierać proces transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, ułatwiać i przyspieszać go - mówił.

Jak podkreślił, Rady Regionalne są bardzo ważnym elementem w dążeniu do tego celu. Docenił też działalność podlaskiej Rady, jednej z dwóch funkcjonujących w kraju.

- W Podlaskiem widać, że ta współpraca międzysektorowa się bardzo dobrze układa. Naszym celem, jako Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, jest stworzenie ekosystemu, który będzie wspierał rozwój pracy i technologii. Kładziemy duży nacisk na wszelkie sprawy związane z Zielonym Ładem.

- My tutaj w Podlaskiem staramy się wypełniać naszymi działaniami misję główną Fundacji, jaką jest wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw - dodała Izabela Klim, sekretarz Rad Regionalnych Platformy Przemysłu Przyszłości.

Plany na przyszłość

Członkowie Rady zauważyli, że konieczna jest szersza dyskusja o kondycji wielu obszarów w naszym regionie. W tym celu planują organizację debat, konferencji, seminariów i wydarzeń o tematyce istotnej dla rozwoju województwa podlaskiego, które miałyby przysłużyć się promocji przemysłu 4.0.

- Część z tych wydarzeń to fora biznesowe, konferencje, miejsca, gdzie będziemy dyskutowali o przemyśle przyszłości. Druga część dotyczy projektów podmiotów związanych z naszą Radą, które już realizują tę ideę - mówił marszałek Artur Kosicki.

Jak zaznaczył, niezwykle ważna jest w tym momencie współpraca.

- Potencjałem naszego województwa jest rozwój gospodarczy. Musimy połączyć siły, by przekonać społeczeństwo, że te projekty warto realizować i że idea przemysłu 4.0 jest niezwykle istotna - podkreślił.

 ***

Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości to gremium, w skład którego wchodzą przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Rada jako „głos rynku” m.in. przygotowuje rekomendacje dla instytucji, które tworzą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorców. Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości mają charakter doradczy. Ich zadaniem jest m.in. doradztwo przedsiębiorcom i instytucjom we wprowadzaniu zmian i unowocześnianiu firm.

 

Anna Augustynowicz, Paulina Tołcz
red.: Paulina Tołcz
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook