Dodana: 18 czerwiec 2021 12:58

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2021 14:58

Inwestycje w drogi. Kolejne samorządy otrzymały symboliczne czeki z dotacjami

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Łomża i w powiecie łomżyńskim oraz remont jezdni w Zaskrodziu w gminie Kolno – to część inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Symboliczne czeki przedstawicielom kolejnych czterech samorządów wręczył w czwartek (17.06) wicemarszałek Marek Olbryś.

beneficjenci z czekami

Wicemarszałek podkreślił, że dotacje udzielane samorządom lokalnym to niezwykle ważne dla nich pieniądze, często decydujące o zrealizowaniu potrzebnej inwestycji.

- Niektórzy zarzucają naszemu zarządowi, że pomagamy innym, a nie skupiamy się na zadaniach własnych samorządu województwa, ale czym jest rozwój regionu, jeśli nie rozwojem poszczególnych gmin i  powiatów? - mówił wicemarszałek.

Wśród przedsięwzięć, na realizację których rozdano w czwartek czeki, przeważały inwestycje drogowe.

Gmina Łomża przeznaczy część dofinansowania na budowę ulicy Bocianiej w Podgórzu oraz oświetlenia przy ulicy Młynarskiej w Konarzycach. Oba przedsięwzięcia otrzymały łączne wsparcie z budżetu województwa w wysokości 400 tys. zł.

- Budowa tej drogi, pozwoli rozwiązać problem naszej społeczności, bo wyprowadzimy  z niej ruch, ale także stworzymy dodatkowe przestrzenie do inwestycji na obrzeżach tej miejscowości. To wsparcie jest bardzo potrzebne, bez niego ciężko by było zrealizować to przedsięwzięcie - zaakcentował Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.

Powiat Łomżyński na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne i inny odcinek drogi powiatowej otrzymał 2 mln 750 tys. zł dotacji. Planowany odcinek do przebudowy to 12,6 km. Droga będzie miała jezdnię o szerokości 6 m, z  obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego. W Jedwabnem i Wiźnie uzupełnione zostaną chodniki oraz poprawiony stan odwodnienia. Powstanie nowa organizacja ruchu, czyli oznakowanie poziome i pionowe, bariery i wygrodzenia.

Drogę z półmilionową dotacją wyremontuje też w Zaskrodziu Gmina Kolno.   

- To droga, łącząca tę miejscowość z drogą wojewódzką nr 647, która także dzięki wsparciu zarządu została w tym roku odremontowana - mówił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Jakość nawierzchni tej drogi jest na prawdę słaba. Nie byłoby tego remontu, żeby nie pieniądze z budżetu województwa, a to świadczy najlepiej o skali pomocy, jakieś doświadczyliśmy.

Podkreślił, że tego typu dotacje, są szczególnie ważne dla małych rolniczych gmin, które, przy niewielkich dochodach, inwestycje realizują, w zasadzie tylko ze środków pozyskanych.

Budowa i modernizacja dróg to nie jedyne inwestycje, które zostaną zrealizowane w oparciu o przekazane dziś czeki. Gmina Rajgród, za kwotę 200 tys. zł, oprócz przebudowy drogi do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie, zakupi wóz asenizacyjny.  

- To w znaczny sposób poprawi funkcjonowanie systemu gospodarowania ściekami na terenie naszej - zaznaczyła Anna Drapczuk, Kierownik Referatu Inwestycji Gminy Rajgród.

Wręczane dziś czeki to dotacje o łącznej wartości blisko 4 mln zł.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook