Dodana: 29 maj 2019 21:50

Zmodyfikowana: 29 maj 2019 21:50

Dzień Samorządu Terytorialnego - spotkanie z Prezydentem RP

Trzydzieści lat samorządu terytorialnego to był dla Polski dobry czas. Wierzę, że samorząd będzie się rozwijał, pracujemy nad propozycją udoskonaleń prawnych – mówił Prezydent Andrzej Duda, który nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Uroczystość odbyła się w Belwederze, a wśród jej uczestników był także Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciele sejmiku województwa i innych podlaskich samorządów i przede wszystkim uhonorowany Krzyżem Zasługi - starosta białostocki Jan Perkowski.

Ilustracja do artykułu spotkaniezprezydentem6.jpg

 

Spośród wielu gości Prezydenta uhonorowanych podczas Dnia Samorządu Terytorialnego w Belwederze (27 maja br.) był również Jan Perkowski - starosta powiatu białostokiego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi - "za zasługi w działalności społecznej i samorządowej." Gratulujemy!

Pełna lista odznaczonych - link do strony.

Prezydent RP Andrzej Duda spotkal się również na rozmowach z marszałkami województw, powiatami i związkami JST. Podczas uroczystości Województwo Podlaskie reprezentowali m.in.: Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Marek Komorowski - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Sebastian Łukaszewicz - radny województwa, Mariusz Chrzanowski - prezydent Łomży, Jarosław Siekierko - burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Jan Perkowski - starosta powiatu białostockiego, Mirosław Lech - wójt gminy Korycin.

Prezydent RP skierował do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego list z okazji święta samorządu.

Władze Samorządowe

Rzeczypospolitej Polskiej

 Szanowni Państwo!

 

Dzień Samorządu Terytorialnego to piękne święto, obchodzone z radością i dumą w Państwa wspólnotach, a zarazem jednoczące nas wszystkich. Demokracja lokalna sprawia, że obywatele mają istotny udział w pełnieniu władzy publicznej i mogą samodzielnie decydować o tym, co ich bezpośrednio dotyczy. W Polsce stanowi ona także jeden z filarów ustrojowych naszego niepodległego państwa. Jest ona wspólnym dobrem, które mądrze wykorzystujemy, aby żyć lepiej i godniej.

Mija 30 lat od upadku komunizmu i historycznych przemian, w wyniku których w naszej współczesnej Ojczyźnie został odbudowany samorząd, najpierw na szczeblu gminnym. Nie była to zbieżność przypadkowa – rok 1989 to podwaliny polskiej wolności, a nie ma wolności bez samorządności. Już to nie „oni”, jacyś decydenci z daleka, ale „my”, tutejsi mieszkańcy, uzyskaliśmy sprawczy wpływ na kształtowanie własnego otoczenia. Od dwudziestu lat funkcjonują także samorządy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

 Samorządy zawsze potrafiły być prężne, skutecznie uwalniając obywatelską energię – jednak w szczególny sposób zaczęły rozwijać skrzydła wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zyskując wielkie możliwości. Nie byłoby tak ogromnego skoku cywilizacyjnego, jaki jest udziałem Polaków w ostatnich latach, gdyby nie aktywna, przedsiębiorcza, pełna pomysłów samorządność. Zasługuje na uznanie, jak wspaniale polscy samorządowcy potrafili zagospodarować szanse związane z członkostwem naszego kraju w Unii.

 Samorząd terytorialny współtworzy władzę publiczną. Dla jego funkcjonowania wielkie znaczenie ma zasada pomocniczości. Mówi ona, że każdy szczebel władzy powinien wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane na szczeblu niższym. Wynika stąd postulat równowagi i wzajemnego poszanowania swoich kompetencji przez władzę samorządową i centralną. Obie są filarami naszej państwowości, obie mają na celu publiczne dobro.
Zgodna współpraca między administracją rządową i samorządami jest warunkiem sprawnego funkcjonowania państwa i najlepiej służy obywatelom.

 Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam najlepsze życzenia wszystkim polskim samorządowcom. Wszystkim, którzy swoją służbą publiczną przyczyniają się do rozwoju Polski, naszej Ojczyzny, składającej się z tysięcy małych ojczyzn. Każde Państwa świadectwo „słuchu społecznego” i dialogu z mieszkańcami, każde przedsięwzięcie, służące pomyślności Waszych lokalnych wspólnot – jest także wkładem w budowę silnej, nowoczesnej i dostatniej Rzeczypospolitej. Dziękuję za to wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, dziękuję starostom i marszałkom województw. Ze słowami podziękowań zwracam się do radnych, do członków samorządowych instytucji, do pracowników urzędów gminnych, powiatowych i marszałkowskich. Chciałbym także, abyśmy wszyscy – jako członkowie lokalnych wspólnot – podziękowali nawzajem samym sobie. Umiemy być samorządni, potrafimy dbać o Polskę, która jest wokół, najbliżej nas. Niech ta umiejętność się doskonali i prowadzi nas w przyszłość.

 Z wyrazami szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

 

facebook