Dodana: 18 grudzień 2017 14:23

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2017 10:39

Dotacja z RPO WP na modernizację ewidencji gruntów i budynków w Podlaskiem

W poniedziałek 18 grudnia marszałek Jerzy Leszczyński i Stefan Krajewski podpisali ze Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego umowę na dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości blisko 58 mln zł. Chodzi o projekt o nazwie „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” o łącznej wartości 68 754 174,66 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 57 949 163,30 PLN. Beneficjentem jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, a partnerem Województwo Podlaskie.

Ilustracja do artykułu FullSizeRender.jpg

– Dzisiaj jest ważny dzień, zwłaszcza dla samorządów powiatowych woj. podlaskiego. Jak wiadomo ze Strategii Woj. Podlaskiego jako samorząd mamy przede wszystkim stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości, ale i poprawić jakość życia mieszkańców – podkreślał Jerzy Leszczyński. - I rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną to jest właśnie to działanie w ramach RPO które wspiera tą część która jest ważna dla poprawy jakości życia. Dzięki temu projektowi zasoby geodezyjne będą udostępnione na naszych i powiatowych portalach dla mieszkańców i przedsiębiorców. Chcemy tworzyć jak najlepsze warunki do inwestowania, rozwoju gospodarczego, a geodezja jest pierwszym krokiem do tego.

Projekt jest niezmiernie istotny dla podlaskich samorządów, bowiem obecnie stan ewidencji gruntów i budynków w postaci cyfrowej – to jedynie około 10% w skali całego województwa. A obszar wymagający modernizacji i cyfryzacji ewidencji to aż 1 400 tys. ha. Dzięki pracom projektowym możliwe będzie, m.in.:
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (objęcie modernizacją ponad 1 200 obrębów o łącznej powierzchni ponad 680 000 hektarów, na które składa się ponad 470 000 działek oraz ponad 140 000 budynków).
- utworzenie bazy danych GESUT (obejmującej ponad 900 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 45 000 hektarów).
- utworzenie bazy danych BDOT500 (obejmującej blisko 1 900 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 112 000 hektarów).
- utworzenie cyfrowych zbiorów dokumentów i materiałów gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (digitalizacja).
W imieniu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego umowę podpisali jego przewodniczący Jan Zalewski – starosta siemiatycki i Bogdan Zieliński – starosta wysokomazowiecki.

– Dzięki tej dotacji mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do zasobów geodezji, To wszystko zostanie też uporządkowane – podkreśla Jan Zalewski. – Sam projekt ma być realizowany do 2022 roku. Już po Nowym Roku rozpoczynamy jego wdrażanie – najpierw zostanie zespół koordynacyjny który będzie realizował przetargi najpierw na prace terenowe, geodezyjne, a potem w system informatyczny.

– Te 68 mln które zostaje przeznaczone na modernizacje gruntów i budynków, jest niezwykle ważne dla naszego województwa, bo skróci to proces podejmowania decyzji, umożliwi bezkonfliktowe podejmowanie decyzji – mówi Stefan Krajewski. – Ciągle jeszcze wiele decyzji jest podejmowanych w oparciu o dane z lat 60., 70. ubiegłego wieku. Te dane muszą zostać zaktualizowane i zdigitalizowane. To ma duże znaczenie dla rozwoju województwa; w końcu dotyczy to bardzo wielu dziedzin naszego życia: pozwolenia na budowę, na przebudowę dróg lokalnych, krajowych, wojewódzkich, pozwolenia na budowę domów, budynków użyteczności publicznej.

Znacząco poprawi to też dostęp do aktualnych informacji o nieruchomościach  - gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) gromadzonych na poziomie powiatowym i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych  (BDOT10k) na poziomie wojewódzkim.

(mk)

Zapis z konferencji prasowej i podpisania umowy: 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook