Dodana: 6 styczeń 2009 14:00

Zmodyfikowana: 6 styczeń 2009 14:00

Gmina FilipówDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 4.620
Powierzchnia: 15.035


Adres urzędu:
Urząd Gminy Filipów 
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów   
tel. (087) 569 60 81   
fax. (087) 569 60 81 wew. 32   
e-mail: sekretariat@filipow.pl  
www.filipow.pl

Ośrodek kultury:
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
e-mail: gokfilipow@poczta.onet.pl

Biblioteka:
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
e-mail: biblioteka@filipow.pl

Planowane imprezy promocyjne:

  • Dożynki gminne - 2 września 2007 r.
  • Konkurs haftu gobelinowego - październik 2007 r.

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

  • Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Filipowie. Obiekt oddano do użytku w lutym 2006 r. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu ze środków Ministerstwa Edukacji i Sportu z funduszu kultury fizycznej w wys. 1 mln zł.  • Modernizacja parku przy Placu Stefana Batorego w Filipowie- Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Początki powstania Filipowa sięgają 1512 roku, gdy na nadanych bojarom, braciom Szembelon terenach powstała wieś Szembelowo, która wraz z wsią Dowspuda utworzyły miasto Filipów. Akt lokacji na prawie magdeburskim wystawił 8 września 1570 r. w Warszawie król Zygmunt August. Miasto otrzymało herb Rak. Swymi granicami sięgało jeziora Rospuda i jeziora Jemieliste. Do początku XVII w. powstały tam przedmieścia Jemieliste, Olszanka, Szafranki, Wólka.

Filipów i okolica tworzyły starostwo filipowskie. Pierwszym starostą był Aleksander Gwagnin.


Kościół w Filipowie

W Filipowie istniało od 1578 r. pierwsze gimnazjum na Suwalszczyźnie, ufundowane przez Stefana Batorego, a zorganizowane przez lekarza królewskiego Mikołaja Bucelliego. Na przełomie XVI i XVII wieku w Filipowie powstał ośrodek ariański a w początkach wieku XX - mariawicki. Filipów kilkakrotnie strawiły pożary. W 1635 r. miasto niemal doszczętnie zostało spalone. W 1870 r. Filipów stracił prawa miejskie.

Najważniejsze zabytki: kościół parafialny z I połowy XIX wieku, cmentarz żydowski a w Mieruniszkach ruiny kościoła ewangelickiego z XVII w.


Jezioro Garbaś

Gmina Filipów leży w północno-wschodniej części powiatu suwalskiego i jest jednym z najatrakcyjniejszych zakątków Suwalszczyzny.

Atutem Gminy Filipów jest zdrowe powietrze i czysta woda. Jednym z najpiękniejszych fragmentów gminy jest dolina Rospudy między jeziorami Czarne i Garbaś. Atrakcją Gminy jest szlak kajakowy Rospuda słynny w całej Polsce. Jego długoścć wynosi 8,5 km przy spadku 71cm/km.

Jeziora doliny Rospudy są klasycznym przykładem zbiorników rynnowych; największe z nich to Rospuda Filipowska (na północ od Filipowa). Rowerowa wycieczka wokół niej dostarcza wielu wrażeń. Droga wije się wśród wzgórz, wiele jest w jej pobliżu dobrych miejsc widokowych.

Korzystne walory turystyczno-krajobrazowe gminy stanowią naturalne bogactwo wykorzystywane w dowolny sposób przez turystów. Licznie występujące jeziora stanowią raj dla miłośników wędkarstwa, natomiast na amatorów runa leśnego czekają lasy obfitujące w grzyby, jagody i poziomki.  Na turystów czekają kwatery agroturystyczne we wsiach Rospuda, Wólka, Filipów, Filipów Drugi, Czarne, Garbas, natomiast w centrum Filipowa znajdują się  punkty gastronomiczne, w których podawane są potrawy regionalne.


Jezioro Rospuda

Poznanie tych walorów umożliwia kilka szlaków turystycznych, które w większości swój punkt zborny mają we wsi Filipów:

  • niebieski szlak turystyczny (znakowany, o długości 10,5 km) z Filipowa między jeziorami Czarne i Rospuda do wsi Czarne i dalej biegnący w kierunku Żytkiejm,
  • szlak pieszo-rowerowy wokół jeziora Rospuda biorący swój początek i kończący się w Filipowie o dł. 22 km. Trasa pozwala zapoznać się z bardzo interesującymi obiektami i krajobrazami północnej części Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Szczególnie należy zwrócić uwagę na widoki: na jeziora Rospuda i Kamienne, głębokie jary i wąwozy na zboczach jezior, na jeziora Czarne i Rospuda z obecnością bobrów,
  • szlak pieszo-rowerowy wokół jeziora Białe o długości około 18 km, z Filipowa kończący się we wsi Jemieliste. Wędrując tą trasą zapoznać się można z: rynnowym odcinkiem doliny Rospudy, rynnowym odcinkiem doliny Bludzi, rozpoczętej przez zagłębienie jeziora Białe oraz doliną rzeki Zuśnianki w okolicy wsi Tabałówka i Zusno,
  • szlak wokół jeziora Mieruńskiego biorący swój początek i kończący się w Filipowie o dł. około 20 km. Trasa pozwala na zapoznanie się z krajobrazem, obiektami przyrody i zabytkami zachodnich krańców gminy, stanowiących dawne pogranicze polsko-pruskie. Na trasie można zobaczyć: zabagnione doliny porośnięte olsem, krajobraz pojezierny w okolicy wsi Supienie i Garbas Drugi, ruiny kościoła i pozostałość parku zabytkowego oraz grodzisko pojaćwieskie w Mieruniszkach, interesujące strumyki.


Zabytkowa dzwonnica

Legenda o generale Bemie na Czostkowie
(opowiadanie Teodozji Jagłowskiej)

Koło Filipowa posiadał dobrze prosperujący majątek (Czostkowo) generał Bem, którego miejscowa ludność wspomina z wielką sympatią i dumą. Gdy odbywał on swoje powinności wobec Ojczyzny czy to własnej, czy przybranej (Węgry), małżonka jego gospodarzyła na takim poziomie, że dworek stał się sporym ośrodkiem przemysłowym. Były tu różne zakłady przetwórcze, jak: browar, gorzelnia, warsztaty tkackie i folusznicze. Ciekawy jest fakt, że do pracy w dworku przychodzili z Prus Niemcy, traktując ten ośrodek jako swojego rodzaju „saksy". Jest rzeczą oczywistą, że i niejeden chłop filipowski korzystał z ich parobczańskich usług i posługiwał się ich siłą roboczą w latach po uwłaszczeniu. O takich odwróconych„saksach" nie słyszało się dotychczas i bodaj jedynie w Filipowie historia zanotowała ten fakt.

facebook