Dodana: 7 styczeń 2009 14:13

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2009 14:13

Miasto SokółkaDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 28 tys. (gmina), 19 tys. (miasto)
Powierzchnia: 314 km2


Adres urzędu:
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
tel. (085) 711 09 00, fax. (085) 711 09 11   
e-mail: sokolka@sokolka.pl   
www.sokolka.pl

Ośrodek Kultury:
Sokólski Osrodek Kultury
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
e-mail: dom-kultury@o2.pl

Biblioteka:
Biblioteka Publiczna w Sokółce
Os. Centrum 21, 16-100 Sokółka
tel. (085) 711 23 69
e-mail: bibliotsok@poczta.onet.pl

Współpraca zagraniczna:

  • Rochlitz - Niemcy
  • Soleczniki - Litwa

Planowane imprezy promocyjne:

  • 24-26 sierpnia 2007 r. - IX Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach
  • 11-12 sierpnia 2007 r. - „IV Mistrzostwa Ziemi Sokólskiej” w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody
  • 16 września 2007 r. - Dożynki Wojewódzkie
  • 22-23 września 2007 r. - Międzynarodowy Puchar Polski w narciarstwie wodnymGmina Sokółka - w myśl Ustawy o samorządzie gminnym – jest wyposażoną w osobowość prawną wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Gmina wykonuje także nałożone na nią przez ustawy zadania z zakresu administracji rządowej. Gmina może wykonywać inne zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych porozumień. Szczegółową organizację Gminy określa Statut Gminy będący obok ustaw najważniejszym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie Gminy i jej organów.


Sokólski Ośrodek Kultury, fot. R. Onoszko

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest składająca się z 21 radnych Rada Miejska, do właściwości której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, nie zastrzeżonych ustawowo dla innych podmiotów, a mających na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb o charakterze zbiorowym. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Sokółki.


Budynek pływalni miejskiej OSiR w Sokółce, fot. R. Onoszko

Teren Gminy Sokółka to jeden z najciekawszych przyrodniczo i najmniej zanieczyszczonych obszarów w województwie podlaskim. To teren szczególny ze względu na bogactwo środowiska naturalnego. Czystość powietrza i niewielka, w porównaniu do innych regionów kraju i Unii Europejskiej, ingerencja człowieka w środowisko nadaje temu obszarowi odpowiednią specyfikę oraz poczucie wyjątkowego klimatu i unikatowego charakteru.


Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce
fot. R. Onoszko

Położenie w obszarze przygranicznym i historyczne losy sprawiły, że gmina Sokółka jest bardzo interesującym miejscem pod względem wyznaniowo-etnicznym. Przez wieki krzyżowały się tu wpływy religijne i kulturowe różnych narodowości: Polaków, Białorusinów, Żydów, Tatarów, Rosjan i Litwinów. Do dziś spora część okolicznej ludności wiejskiej posługuje się gwarą stanowiącą mieszankę języka polskiego, białoruskiego i rosyjskiego.


Meczet w Bohonikach, fot. R. Onoszko

Pod względem wyznaniowym społeczność sokólska nie jest jednorodna, są tu przedstawiciele katolicyzmu, prawosławia i islamu. Unikatową w skali kraju atrakcję turystyczną stanowi „Szlak Tatarski”. Społeczność muzułmańska kultywuje tradycje i obrzędy swoich przodków. Co roku do Bohonik zjeżdżają się Tatarzy z całego kraju na obchody kilkudniowego święta Kurban-Bajran, podczas którego dokonywany jest rytualny ubój byka.


Kościół pw. św. Antoniego w Sokółce, fot. R. Onoszko

W mieście Sokółka istnieje Społeczne Muzeum Ziemi Sokólskiej, z bogatym działem dotyczącym Tatarów.
We wsi Janowszczyzna znajduje się Izba Regionalna posiadająca bogate zbiory eksponatów związanych z historią wsi i wyrobami ludowymi tworzonymi przez mieszkańców. Jest ona również znana z wytwarzania sera suszonego „sokólskiego” posiadającego kształt wydłużonego trójkąta. Ma delikatny słomkowy kolor i wyraźną ziarnistą strukturę. Oryginalny smak zawdzięcza procesowi suszenia, dodatkom ziołowym i czystemu ekologicznie regionowi, z pastwiskami pozwalającymi uzyskać bardzo dobre mleko.
W niektórych miejscowościach jak np. w Malawiczach Górnych kultywuje się tradycyjny wypiek chleba oraz wytwarza i oferuje do sprzedaży oryginalne lokalne produkty spożywcze.

facebook