Dodana: 9 styczeń 2009 11:30

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 11:30

Gmina Miastkowo


Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 4430
Powierzchnia: 114,84 km2


Adres urzędu:
Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo   
tel. (086) 217 48 78, 217 48 66   
fax. (086) 217 48 23   
e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl   
www.miastkowo.pl

Gminny Ośrodek Kultury:
ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Miastkowo
e-mail: gokm@op.pl

Biblioteka Gminna:
Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Miastkowo
e-mail: biblioteka-miastkowo@tlen.pl 

Wpółpraca zagraniczna:
Gmina Miastkowo współpracuje z łotewską Gminą Naujene, rejon Daugavpilski.

Planowane imprezy promocyjne:

  • Jarmark żniwny – na najpiękniejszą przepiórkę i obrzęd tradycji żniwnej.
  • Sztuka ręcznego dzieła – targi artystyczne.
  • Tradycja i współczesność – „wiejskie rarytasy kulinarne” - biesiada.

Gmina Miastkowo została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku . Z dniem 27 maja 1990 r. Gmina Miastkowo stała się z mocy prawa jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną.  W skład Gminy wchodzą 23 sołectwa.

Pierwszym Wójtem samorządowej Gminy był Wojciech Bałazy. Następnie funkcje Wójta pełnił  Krzysztof Abramczyk i Jerzy Wróblewski.

Gmina Miastkowo jest to region atrakcyjny zarówno dla inwestorów jak i turystów. Przez Miastkowo przebiega droga krajowa łącząca Warszawę z Augustowem.
Ze względu na czyste i nieskażone środowisko Gmina posiada doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego i wypoczynku. Największym walorem regionu jest położenie nad rzeką Narew i Ruż oraz w obszarach chronionego krajobrazu Doliny Dolnej Narwi oraz Puszczy Kurpiowskiej. SA to tereny doskonale nadające się do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Prawdziwą perłą krajobrazu w naszej Gminie jest obszar rozciągający się między Czantorią i Rybakami. Obejmuje on pasma drzew jałowcowych, trudną dostępne tereny bagienne, naturalną linie brzegową rzeki Narew oraz pagórkowaty teren porośnięty połaciami traw, drzew i krzewów.

Do najciekawszych zabytków na terenie Gminy należy pozostałość zespołu dworskiego w Tarnowie i w Drogoszewie, młyn wodny w Bartkowiżnie, barokowa kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena w Tarnowie, murowany kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej z lat 1862-1863 w Miastkowie, kaplica grobowa rodziny Grochowskich (styl neogotycki), Drożniczówka (styl klasycystyczny).

facebook