Dodana: 9 styczeń 2009 10:40

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 10:40

Miasto RajgródDane podstawowe:
Liczba mieszkańców:  5932
Powierzchnia: Gmina zajmuje 17198 ha powierzchni, miasto Rajgród – 3518 ha powierzchni, ogółem - 20716 ha


Adres urzędu:
ul. Warszawska 32
19 – 206 Rajgród
tel./fax.(086) 272 16 24
e-mail: 20000018@pro.onet.pl
http://epodlasie.wipb.pl/biptest/um_rajgrod/bip

Gminny Ośrodek Kultury:
ul. Warszawska
19 – 206 Rajgród

Bibliotekia Gminna:
Urząd Miejski w Rajgrodzie
ul. Warszawska 9
19 – 206 Rajgród
tel. (086) 272 14 85

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

  • Oczyszczalnia ścieków,
  • Stacja Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną
  • Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną


Planowane imprezy promocyjne:
1. Święto młodości” - widowisko słowno – muzyczne, konkurs na wianek, ognisko, sprzedaż wyrobów cukierniczych, występ zespołu Agaty Werner - 24.06.2007r
2. Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego - 30.06.2007r
3. Regaty o Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji “Bezpieczne Wakacje”, Turniej siatkówki plażowej, Pokaz tresury psów policyjnych, znakowanie rowerów - 07.07.2007r
4. Impreza charytatywna dedykowana dzieciom w programie:  - występ kapeli śląskiej,  - aukcja wyrobów cukierniczych,  - aukcja rękodzieła,  - ognisko, konkursy, zabawy - 08.07.2007r
5. Regaty o Puchar Prezesa “Bezpiecznej Ziemi Łomżyńskiej - 28.07.2007r
6. Regaty “Medyków” - 11.08.2007r
7. Zawody strażackie - 18.08.2007r
8. Regaty o Puchar Prezesa Klubu Żeglarskiego “Zefir” - 25.08.2007r

Pierwsze ślady osadnictwa odnalezione na ziemiach rajgrodzkich pochodzą sprzed 7 tysięcy lat. Na przełomie II – I w p. n. e. Na tych terenach mieszkały plemiona wywodzące się z ludów bałtyjskich plemion staropruskich, z których wytworzyły się w ciągu kilku następnych wieków nacje Prusów, Jaćwingów, Łotyszy i Litwin ów. Na ziemiach rajgrodzkich istnienie jaćwieskie datuje się na II w. Na wyspie, gdzie wznosiło się wzgórze, Jaćwingowie założyli warowny gród, który jako Raj był główną siedzibą Zlińców. W latach 1278 – 1283 doszło do ostatecznego pogromu Jaćwingów przez Krzyżaków. Już po rozgromieniu Jaćwingów przyjęła się nazwa Rajgród. Następnie ziemie te dostały się pod panowanie litewskie, lecz również masowo napływali tu osadnicy mazowieccy. Jaćwingowie nie znali pisma, nie zostawili po sobie dokumentów, jedynie kurhany, nazwy rzek, jezior oraz grodziska.

W połowie XV wieku Rajgród otrzymał prawa miejskie. Ponownie nadała je Anna Kiszczyna w 1568 roku. Określono wówczas herb Rajgrodu: cztery czarne kowalskie ćwieki na złotym polu i napis SIGILLUM CIVITATIS RAJGRODEM.

Jezioro Rajgrodzkie

Jezioro powstało w najstarszej fazie zlodowacenia bałtyckiego – fazie leszczyńkiej. Jest typowym zbiornikiem rynnowym o powierzchni 15,1 km2, średniej głębokości 25m i maksymalnej 52m. Należy do grupy jezior Pojezierza Rajgrodzkiego.

Ma ono silnie rozwiniętą linię brzegową (56 km długości). Tworzą ją cztery główne zatoki, z których dwie należą do gminy Rajgród tj. południowa z największą wyspą Sacin i wschodnia, z której wypływa rzeka Jegrznia oraz wiele mniejszych i wybiegające w jezioro półwyspy.

Wysokie brzegi (skarpy do kilkunastu metrów wysokości) są pokryte lasem. Dorodne lasy sosnowe nad odnogą południową i zbiornikiem głównym oraz bogata roślinność przybrzeżna wytwarzają specyficzny mikroklimat.

Dzięki licznym rzeczkom i kanałom Jezioro Rajgrodzkie jest włączone do szlaku wodnego przebiegającego z Olecka do Augustowa. Mocno wydłużone odnogi jeziora oraz urozmaicona linia brzegowa sprzyjają rozwojowi żeglarstwa. Osiągalna długość jednego odcinka na jeziorze wynosi 12 km. Przeważającymi wiatrami są wiatry północno – zachodnie.

Na całym jeziorze obowiązuje strefa ciszy, tj. zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi.

Fauna jeziora to wodne ptactwo: perkozy, łabędzie, kormorany, rybitwy, kilka gatunków dzikich kaczek oraz ryby: szczupak, okoń, miętus, ukleja, sieja, sielawa, płoć, leszcz, węgorz.

Wody w jeziorze należą do I klasy czystości.

Nad jeziorem istnieją bardzo dobre warunki rozwoju turystyki i rekreacji:

  • Yacht Club „ARCUS” i basen portowy przystosowany dla potrzeb żeglarzy niepełnosprawnych,
  • Baza żeglarska Szkolnego Związku Sportowego przy Szkole Podstawowej,
  • Wypożyczalnie sprzętu pływającego w ośrodkach wypoczynkowych.rw


Ośrodek wypoczynkowy Knieja i Energetyk

Góra Zamkowa w Rajgrodzie - wzniesienie o stromych zboczach sięgające do 15 m. nad poziom wody, znajdujące się na półwyspie Jeziora Rajgrodzkiego  najstarsza część Rajgrodu W przeszłości było to grodzisko jaćwieskie, następnie gród książęcy, a od 1571 do końca XVIII wieku dwór starosty rajgrodzkiego. Obecnie z wierzchołka góry podziwiać można malowniczą panoramę jeziora i okolice; na zboczu góry estrada, a u jej podnóża plaża miejska.

Kościół Parafialny pw. NMP w Rajgrodzie. Zbudowany z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, w latach 1906-12 ; trójnawowy, z transeptem. W nawach bocznych witraże. W ołtarzu głównym XVII wieczny obraz Matki Boskiej Rajgrodzkiej - w opinii wiernych uznawany za cudowny. Parafia w Rajgrodzie erygowana została w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła.

Rajgrodzki rynek - obecnie Plac 1000- lecia , który po ostatniej wojnie zasadzony został drzewami. Zachował jednak trójkątny kształt, ponieważ powstał przy rozwidleniu drogi wychodzącej z rajgrodzkiego dworu ; jedna kierowała się ku Mazowszu, a druga na Litwę. Przy rynku znajduje się szereg kamieniczek z końca XIX wieku i pierwszych lat wieku XX. Część z nich jest typową pożydowską architekturą

Dworek organistów (Koniecków i Kurpiewskich) - XIX wieczny dworek znajdujący się w Rajgrodzie przy ulicy Warszawskiej, posiadający charakterystyczny ganek z zadaszeniem wspartym na kolumnach.

Kapliczka przydrożna - w Rajgrodzie przy ulicy Warszawskiej znajduje się drewniana kapliczka z połowy XIX wieku. Wewnątrz duży krzyż z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego - z pierwszej połowy XVII wieku.

Kaplica na cmentarzu - w Rajgrodzie na cmentarzu grzebalnym (naprzeciw kościoła) znajduje się murowana kaplica grobowa wzniesiona w 1826r. w stylu klasycystycznym

Dworek w Opartowie - XIX wieczny dworek, murowany, wzniesiony nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego przez Niedźwieckich - byłych właścicieli Opartowa.

Młyn na Wojdach - młyn wodny nad rzeką Jegrznią w Wojdach wzniesiony w 1911 r. przez Wacława Mościckiego - ostatniego właściciela majątku Wojdy , w którym znajdowało się ponad 100 ha stawów rybnych.

Kościół Parafialny pw św. Wojciecha w Rydzewie - drewniany, zbudowany w latach sześćdziesiątych XIX wieku na planie prostokąta. Wewnątrz zabytkowe organy.

facebook