Dodana: 9 styczeń 2009 10:08

Zmodyfikowana: 30 listopad 2020 15:18

Gmina Orla

Herb Gminy Orla  Wójt Gminy Orla -Leon Pawluczuk

  Urząd Gminy Orla

  ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla

  tel. 85 730 57 80,  fax: 85 730 57 81

  e-mail: ugorla@orla.pl

  link do strony internetowej gminy

 

Gmina Orla położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie bielskim. Zajmuje powierzchnię 15987 ha i liczy około 3000 mieszkańców. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa.

Synagoga w Orli

Przez Gminę prowadzą szlaki turystyczne: „Szlak Prawosławnych Świątyń” oraz podlaski szlak kulturowy „Drzewo i Sacrum”. Gmina Orla ma bogatą przeszłość historyczną i tradycje. Na przestrzeni wieków ścierało się tu  i przenikało wiele kultur (polsko-rusko-białoruskiej i żydowskiej). Jest to region wyjątkowy ze względu na swoją wielokulturowość, bogaty folklor i ciągle żywe tradycje ludowe. Gmina Orla posiada na swoim terenie wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dziedzictwa kulturowego, świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Synagoga z XVII w. w Orli
  • Zabytkowa Cerkiew p.w. Św. Michała Archanioła z 1797 r. w Orli. Obok znajduje się zabytkowa dzwonnica z 1872 r.
  • Cerkiew p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela z 1785 r. w miejscowości Szczyty Dzięciołowo. Obok niej mieści się kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1758 r.
  • Cerkiew cmentarna p.w. św. św. Cyryla i Metodego wzniesiona w latach 1868-1870 znajduje się w centralnym punkcie założonego na początku XIX wieku cmentarza prawosławnego w Orli
  • przy wyjeździe z Orli w kierunku miejscowości Szczyty znajduje się cmentarz żydowski (kirkut) z kilkunastoma zachowanymi macewami
  • w miejscowości Pawlinowo na cmentarzu (pierwotnie dworskim obecnie wiejskim) można zobaczyć murowaną kaplicę grobową Schulzów z 1904 r.

Cerkiew w Orli. Na pierwszym planie dzwon 

źródło/fot.: Urząd Gminy Orla

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook