Dodana: 6 styczeń 2009 12:31

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2016 13:50

Urząd Miejski w Lipsku

Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 6 239
Powierzchnia: 18 442 ha

Adres urzędu:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16 - 315 Lipsk
tel. (087) 642 27 00
fax. (087) 642 27 05
e-mail: gmina@lipsk.pl
www.lipsk.pl

Ośrodek Kultury:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku
Rynek 23
16-315 Lipsk
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl

Biblioteka:
Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 23
16-315 Lipsk
tel. (087) 642 30 14
fax. (087) 642 35 86
e-mail: biblioteka@lipsk.pl

Współpraca zagraniczna:

Gmina współpracuje z zagraniczną jednostką samorządu lokalnego - z gminą Sapoćkiniach na Białorusi.

Planowane imprezy promocyjne:

 • Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych Pastorałek (z udziałem grup z Białorusi), kino "Batory" w Lipsku
 • "Ferie na wesoło" - zimowisko dla dzieci i młodzieży M-GOK
 • Gminny Konkurs Recytatorski pt. "Baje, bajki, bajeczki" kino "Batory" w Lipsku
 • Konkurs na Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego - czyli palmy, pisanki - posumowanie, M-GOK
 • Festiwal Piosenki Przedszkolaków, kino "Batory" w Lipsku 
  Konstytucja 3-maja - festyn, plac przy M-GOK
 • "Kultura Dwóch Narodów" - w ramach Dni Lipska, plac przy M-GOK
 • "O uśmiech dziecka", plac przy M-GOK
 • "Piknik Biebrzański", plac przy wypożyczalni kajaków
 • "Piknik Biebrzański" - Pożegnanie wakacji - plac przy M-GOK, plac przy wypożyczalni kajaków
 • Turniej Wsi - rolnicy w UE, Plac przy M-GOK
 • Rocznica Odzyskania Niepodległości Kopiec Wolności, M-GOK

W pierwszych wyborach samorządowych 27.05.1990 r. w gminie Lipsk wystartowało 54 kandydatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 32.8%. Przewodniczącym Rady został Pan Henryk Matyszewski, zastępcami przewodniczącego rady zostali Pani Teresa Chodukiewicz i Pan Józef Awramik, delegatem do sejmiku samorządowego Pani Teresa Mazur.

W dniu 11 czerwca 1990 roku na sesji Rady Miejskiej odbyły się wybory Burmistrza. Wybrany został Pan Władysław Czarnecki.

Na sesji w dniu 13 lipca 1990 r. Burmistrz Pan Władysław Czarnecki złożył rezygnację ze stanowiska.

W dniu 12 sierpnia odbyła się sesja, na której został odwołany. Podjęto działania zmierzające do wyłonienia nowego Burmistrza. Ogłoszono konkurs, na który zgłosiło się 6 kandydatów. Na sesji w dniu 2.09.1990 r. Rada Miejska wybrała Panią Genowefę Winiewicz - dotychczasową sekretarz gminy na Burmistrza. Na tej sesji na Zastępcę Burmistrza wybrano Pana Antoniego Kościucha.

16.01.1991 r. samorząd naszej gminy poniósł olbrzymią stratę. Nagle w drodze do pracy zmarła Burmistrz Pani Genowefa Winiewicz. Ogłoszono nowy konkurs na Burmistrza gminy. Wyboru dokonano na sesji w dniu 5.02.1991 r., wybierano spośród 5 kandydatów. Burmistrzem został Pan Andrzej Lićwinko, który swoją funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

W drugich wyborach samorządowych w 1994 roku Przewodniczącym Rady ponownie został Pan Henryk Matyszewski, Zastępcami Przewodniczącego zostali Pan Eugeniusz Bogdan i Pan Tadeusz Skokowski, delegatem do Sejmiku Samorządowego został Pan Jan Zakarzecki, Zastępcą Burmistrza Pan Sławomir Radziwonowicz. W skład Zarządu weszli Wojciech Czokało, Tadeusz Kasjanowicz i Jan Zakarzecki.

Po wyborach w 1998 r. Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano Pana Antoniego Kościucha, a Zastępcami Przewodniczącego zostali Pani Jadwiga Drapczuk i Pan Wincenty Suszyński. W skład Zarządu weszli: Wojciech Czokało, Jan Krysiuk, Aleksander Topolewski, Jan Zakarzecki, Wiesław Jarmusik.

Po wyborach w 2002 r. funkcję Burmistrza pełnił Pan Andrzej Licwinko a Przewodniczącym Rady był Pan Antoni Kościuch, Zastępcą Przewodniczącego jest Pani Romualda Prolejko. Burmistrzem Lipska była Małgorzata Cieśluk, a Przewodniczącym Rady - Wiesław Jarmusik.

Obecnie funkcję burmistrza Lipska pełni Lech Łempicki, a przewodniczącym Rady jest Wojciech Marek Protasiewicz


Panorama Lipska

Szlaki turystyczne (samochodowe lub rowerowe):

Zachodni szlak turystyczny: Lipsk - Jałowo - Szuszalewo - Kamienna Stara i Nowa - Ostrowie Biebrzańskie - Nowy Lipsk - Lipsk. Długość szlaku wynosi ok. 33 km. Szlak jest dostępny dla rowerów i w zasadzie dla samochodów osobowych, chociaż na odcinku z Lipska do Kamiennej Starej prowadzi drogami gruntowymi.

Szlak rowerowy (dostępny także dla samochodów) dolinami górnej Biebrzy, Niedźwiedzicy i Nurki. Szlak prowadzi przez miejscowości: Lipsk - Kurianka - Jaczniki - Rygałówka - Ponarlica - Koniuszki - Rogożyn Nowy - Rogożynek - Lipsk. Długość szlaku wynosi 30 km. Prowadzi on terenami BPN lub jego otuliną.

Szlak turystyczny dolinami Haciłówki i Wołkuszanki - z Lipska przez Skieblewo - Wołkusz - Bartniki - Starożyńce - Kuriankę z powrotem do Lipska. Długość szlaku ok. 40 km, dostępny dla rowerzystów i samochodów. Szlak nie jest zagospodarowany turystycznie.

Szlak północno-zachodni: Lipsk - Jastrzębna II - Balinka - Kozi Rynek - Kuriańskie Bagno - leśniczówka Hanus - Krasne - Skieblewo - Batorówka - Lipsk. Długość trasy wynosi ok. 60 km. Jest on dostępny dla rowerów oraz samochodów osobowych.

Szlak tematyczny pt.: "Spotkanie z folklorem w Lipsku"

Oferta jest skierowana do zorganizowanych grup turystycznych: dziecięcych, młodzieżowych, rodzinnych itd. oraz turystów indywidualnych, którzy oprócz poznania zabytków i przyrody północno-wschodniej Polski pragną uatrakcyjnić swój pobyt na ziemi augustowskiej kontaktem z autentyczną sztuką ludową i folklorem tych ziem (pogranicza kulturowego polsko-czarnoruskiego). Oferta realizowana będzie w okresie od marca do października, z tygodniowym wyprzedzeniem.

W ramach oferty polecamy:

 • wizyty w domach twórców ludowych połączone z pokazami lub samodzielnym wykonywaniem określonego wyrobu (mniejsze grupy),
 • zwiedzanie Lipska i terenów nadbiebrzańskich,
 • noclegi i wyżywienie w gospodarstwach agroturystycznych,
 • spotkanie z Zespołem Regionalnym "Lipsk",
 • ognisko, przejażdżki bryczką, furmanką lub wąsożkiem.

Obiekty godne zwiedzenia:

 • Kościół neogotycki z 1906 r. w Lipsku p. w. Matki Bożej Anielskiej. Kościół budowany był w latach 1906 - 1914, zniszczony w czasie działań wojennych. wojennych kościele znajdują się trzy ołtarze. W jednym z nich umieszczony jest zabytkowy obraz MB Bazylianki pochodzący z XV w.
 • Kościół w stylu bizantyjskim w Rygałówce (gm. Lipsk) p. w. Przemienienia Pańskiego. Kościół przebudowany z cerkwi prawosławnej (cerkiew zbudowano w 1879 r.) w roku 1919 na planie krzyża greckiego, wewnątrz znajdują się dwa ołtarze wyrzeźbione w dębie i gruszy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego pochodzący z czasów unickich.
 • Ewenementem na skalę ogólnopolską są zachowane na terenie gminy Lipsk schrony z okresu II wojny światowej (48 obiektów). Schrony te zbudowała Armia Czerwona w latach 1940 - 1941, bowiem tereny te w tym czasie należały do sowieckiej strefy okupacyjnej. Są to pozostałości tzw. linii Mołotowa, którą Związek Radziecki wybudował na całej długości linii granicznej z hitlerowskimi Niemcami. Przy budowie schronów wykorzystywano niewolniczą pracę miejscowej ludności. Wchodząc do wnętrza schronów należy zachować ostrożność - w niektórych znajdują się niczym nie zabezpieczone pozostałości po studniach wody pitnej.
 • Na obrzeżach Lipska , przy ulicy Grodzieńskiej, znajduje się cmentarz parafialny założony w 1825 r., na którym znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. W Lipsku istnieje również nieczynny od czasów II wojny światowej cmentarz żydowski.
 • W centralnym punkcie Lipska przy ulicy Rynek, ustawiony jest pomnik "Zginęli za Polskę", poświęcony 50-ciu mieszkańcom Lipska rozstrzelanym przez Niemców w lipcu 1943 roku.
 • Obelisk poświęcony bł. Mariannie Biernackiej, która oddała swoje życie za synową. Dobrowolnie znalazła się w grupie Polaków aresztowanych, aresztowanych następnie rozstrzelanych przez Niemców 13 lipca 1943 r. na fortach w Naumowiczach (niedaleko Grodna, obecnie terytorium Białorusi). Ocaliła dwa życia: synowej i dziecka, które wkrótce miało się urodzić. Dnia 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował ją wraz z innymi męczennikami II wojny światowej. Obelisk znajduje się przy domu, w którym mieszkała Marianna Biernacka, przy ul. Zamiejskiej 4.
 • Muzeum Regionalne w Lipsku powstało w 1975 r. i ma swoją siedzibę przy ul. Rynek 2. W chwili obecnej muzeum jest w przebudowie, niemniej jednak można zwiedzić trzy sale wystawowe: historyczną, Biebrza i Puszcza Augustowska oraz wystawy czasowe "30-lecie Zespołu Regionalnego "Lipsk" i Koła Twórców Ludowych w Lipsku". Muzeum zawiera eksponaty będące darowiznami mieszkańców gminy Lipsk oraz miłośników ziemi lipskiej. Znajdują się tu m. in. narzędzia rolnicze i gospodarskie, sprzęt rybacki i łowiecki, dokumenty z różnych okresów istnienia miasta, pamiątki z okresu II wojny światowej, wyroby sztuki ludowej i wiele innych.
 • Kopiec Wolności usypany przez mieszkańców Lipska w latach 1923 - 24 jako symbol odzyskanej wolności. Kopiec znajduje się przy budynku szkoły podstawowej, przy skrzyżowaniu ul. Rynek i Szkolnej.
 • Zbiorowa mogiła mieszkańców wsi Jasionowo, znajdującej się w odległości 10 km od Lipska drogą w kierunku Augustowi. 2 km od drogi głównej, w lesie znajdują się pozostałości wsi spacyfikowanej przez Niemców 26 sierpnia 1943 r. (obecnie kilka domów), kaplica i mogiła zamordowanych mieszkańców wsi.
 • Uroczysko Kozi Rynek znajduje się w połowie drogi między Lipskiem i Augustowem w Puszczy Augustowskiej. Tam rozegrała się jedna z ważnych bitew powstania styczniowego wojsk powstańczych pod dowództwem płk. Józefa Konstantego Ramotowskiego ps. "Wawer".

Rolę punktu IT pełni Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2:

Godziny otwarcia: pon. - pt. od 8.00 do 22.00, sob. - ndz. od 10.00 do 22.00. MGOK prowadzi wypożyczalnię kajaków, prowadzi pole biwakowe, wynajmuje sprzęt do gry w tenisa, prowadzi sprzedaż wydawnictw turystycznych, przy MGOK działa kawiarenka internetowa.

facebook