Dodana: 24 październik 2017 13:23

Zmodyfikowana: 24 październik 2017 13:24

Społeczny Zespół do spraw aktywizacji pszczelarstwa

Społeczny Zespół będzie organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie konsultowania i opiniowania spraw dotyczących problemów związanych z pszczelarstwem, a także będzie wspomagał pracę Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

Głównym celem działalności Zespołu będzie wspieranie podlaskiego  pszczelarstwa poprzez nadanie pszczelarstwu właściwej rangi w społeczeństwie i rolnictwie oraz dbałość o jego rozwój w Województwie.

Zespół będzie wspierał działania Zarządu oraz Komisji Rolnictwa i Organizacji Pszczelarskich w regionie poprzez zagadnienia służące rozwiązywaniu problemów pszczelarskich, wynikające z wiedzy i doświadczenia członków Zespołu.

Proponowany Skład Zespołu :

1)Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,

2)przedstawiciel Wojewody,

3)przedstawiciel Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa    Podlaskiego,

4)przedstawiciel Państwowego Nadzoru Weterynaryjnego,

5)przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

6)przedstawiciel Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

7)przedstawiciele Organizacji Pszczelarskich działających na terenie Województwa,

8)przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego ,

9)przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej,

10)przedstawiciel nauki,

11)przedstawiciele  samorządu powiatowego i gminnego (np. przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego),

12)przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

13)przedstawiciel Lasów Państwowych,

14)przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zadania Zespołu:

- promocja pszczelarstwa w lokalnej społeczności i w całym regionie,

- przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie pszczelarstwa,

- wspieranie tradycyjnej gospodarki pasiecznej poprzez nowoczesną opiekę weterynaryjną, fachowe poradnictwo
i marketing,

- konsultowanie różnych form wsparcia pszczelarstwa poprzez instytucje realizujące programy unijne, takie jak  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), który będzie realizował zadania związane m.in. z realizacją Krajowego Programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich,

- ścisła współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich,

- powszechna edukacja rolników, stosujących środki ochrony roślin, o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki rolniczej,

- zachęcanie do uprawy roślin oraz nasadzeń drzew i krzewów przyczyniających się do poprawy pożytków pszczelich.

Prosimy o Państwa uwagi i opinie:

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

ul. J. Kilińskiego 16

15-089 Białystok

Tel. 85/6654215

e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl

facebook