Dodana: 1 styczeń 2018 09:48

Zmodyfikowana: 1 styczeń 2018 09:48

Ochrona bioróżnorodności w Hajnówce

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, polegający na ochronie różnorodności biologicznej na terenie Hajnówki.

Ilustracja do artykułu 04.jpg

Chodzi o ponad 4 ha działki na osiedlu Judzianka. Miasto chce zachować tam naturalny ekosystem w postaci podmokłego drzewostanu z niezdegradowaną glebą, bogatą roślinnością i światem zwierzęcym. Dzięki projektowi powstaną dwa odcinki ścieżki dydaktycznej, służącej edukacji ekologicznej i ekoturystyce. Pierwszy odcinek, o długości ok. 80 metrów, będzie prowadził do torfowiska, będącego dobrym miejscem do obserwacji ptaków. Drugi odcinek, o długości 40 metrów, będzie kierował do siedliska brzeziny bagiennej.

Na całej trasie powstanie kładka z pięcioma przystankami, przy których zostaną zamontowane tablice informacyjne z krótkim opisem siedliska przyrodniczego. Projekt, oprócz ochrony przyrody, ma się przyczynić do promowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców Hajnówki oraz turystów.

Wartość przedsięwzięcia to prawie 376 tys. zł. Dotacja z RPO wynosi 319,5 tys. zł.

Konkurs, w którym wyłoniono do dofinansowania ten projekt przeprowadziła Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS), czyli instrumentu w programie regionalnym skierowanym do lokalnych społeczności.

fot. UM Hajnówka

facebook