Dodana: 13 czerwiec 2018 10:34

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2018 14:28

Najlepsze filmy Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Pszczoła w obiektywie” już wybrane

Wkład pracy, jakość obrazu i dźwięku, zgodność z tematyką konkursową - między innymi takimi kryteriami kierowali się członkowie komisji konkursowej, wybierając najlepszy film w Wojewódzkim Konkursie Filmowym „Pszczoła w obiektywie”. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu konkurs pszczola w obiektywie-1.jpg

Wtorkowe (12 czerwca)obrady komisji otworzyła Iwona Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, który koordynuje konkurs. Przypomniała członkom komisji założenia regulaminu konkursowego oraz podkreśliła potrzebę działań na rzecz pszczół i pszczelarstwa. 

- Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego funkcjonuje Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa. W wyniku prac podejmowanych w związku z jego powołaniem i funkcjonowaniem zweryfikowaliśmy  potrzebę realizowania tego typu inicjatyw z udziałem uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z terenu naszego województwa - zaznaczyła. 

Chemizacja  rolnictwa diametralnie pogorszyła warunki życiowe pszczół.  W efekcie ich populacja wciąż maleje. Stąd idea Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Pszczoła w obiektywie”, który ma na celu promocję zachowań minimalizujących szkody dla pszczół wynikające z intensywnej produkcji rolniczej.

Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu  maksymalnie 30-sekundowego  filmu o tematyce określonej w regulaminie a dotyczącej pszczół i pszczelarstwa. Ostatecznie zgłoszonych zostało
13 filmów. Komisja, której skład stanowili przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa działającego przy Marszałku Województwa Podlaskiego, regionalnych mediów oraz Urzędu Marszałkowskiego wyłoniła trzy najlepsze. Które to - dowiemy się na uroczystym finale jaki odbędzie się 21 czerwca.

Wykaz szkół, które przesłały swoje prace do udziału w konkursie:

  1. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
  3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
  5. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce
  6. Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach
  7. Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
  8. Technikum Leśne w Białowieży
  9. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

 (ms)

facebook