Dodana: 20 sierpień 2018 09:10

Zmodyfikowana: 20 sierpień 2018 09:10

Zapraszamy na kolejną edycję Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Ilustracja do artykułu 0x0 (2).jpg

1. Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie
od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego
w terminie do 07.09.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1d do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej do biura Koordynatora na poniższy adres:

Prosperita Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 57
Porosły
16-070 Choroszcz

Z dopiskiem Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

e-mail: olimpiada_2018@wp.pl

tel. : 85-676-08-62

Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Kaliszewicz.

2.  Zasady udziału w Konkursie:

W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

-        Liderzy środowisk lokalnych;

-        Grupy nieformalne;

-        Stowarzyszenia/fundacje;

-        Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);

-        Sołectwa.

3. Kategorie konkursowe:

 Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatyw/inicjatywy:

- Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;

- Działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;

- Działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

4. Nagrody w Konkursie:

Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne. Nagrody przyznawane są na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były inicjatywy Konkursowe. Wysokość nagród pieniężnych przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 14 000,00 zł, jednakże Organizator dopuszcza jej zmianę.

5. Rozstrzygniecie Konkursu:

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2018 r.

 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, kryteria oceny oraz sprawozdanie w załączeniu poniżej. 

facebook