Dodana: 23 maj 2016 09:18

Zmodyfikowana: 23 maj 2016 09:19

Nowelizacja ustawy o OZE

Polski rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródeł energii. Zapowiadane zmiany mogą ograniczyć liczbę potencjalnych lokalizacji turbin wiatrowych. Wprowadzają także nowe regulacje dla prosumentów (jednoczesnych wytwórców i konsumentów energii).

Ilustracja do artykułu Turbina wiatrowa.jpg

Według projektu zmian ustawy o OZE na największe wsparcie w systemie aukcji energii z OZE mogą liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny, co może skutkować zmniejszeniem wsparcia dla energetyki solarnej (fotowoltaika, kolektory słoneczne) i wiatrowej). Większy zakres pomocy ze strony państwa może uzyskać za to spalanie biomasy i współspalanie biomasy z węglem. Pozytywną zmianą może okazać się wprowadzenie regulacji dotyczących klastrów i mikroklastrów energetycznych sprzyjających samowystarczalności energetycznej na poziomie społeczności lokalnej. Nowelizacja powinna wejść w życie 1 lipca br. jednak wiele proponowanych zapisów jest obecnie krytykowana przez środowiska związane z energetyką odnawialną.

facebook