Dodana: 16 luty 2017 15:05

Zmodyfikowana: 16 luty 2017 15:05

Wzmacniamy Polskie Rolnictwo – spotkanie rolników i samorządowców z ministrem rolnictwa

W czwartek 16 lutego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja pt. "Wzmacniamy Polskie Rolnictwo" w której uczestniczył Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. To trzecie (po woj. lubelskim i warmińsko-mazurskim) z planowanych szesnastu spotkań ministra w miastach wojewódzkich, których celem jest przedstawienie programu działań resortu na najbliższe lata, w tym powstanie zespołów ds. zdiagnozowania najpilniejszych potrzeb i priorytetów. Minister przedstawił też działania rządu dotyczące wsparcia producentów trzody chlewnej w związku z występowaniem ASF.

Ilustracja do artykułu puw jurgiel-11.jpg

W konferencji udział wzięli także Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego i Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Chcemy poinformować  o realizacji zadań wynikających z programu działań resortu, o priorytetach polityki rolnej i zadaniach na rok 2017 – mówił w czasie spotkania z dziennikarzami minister Krzysztof Jurgiel. - Zainicjowaliśmy powstawanie wojewódzkich zespołów rolnych, których celem będzie przygotowanie zadań dla poszczególnych województw. Te programy będą podstawą po 2020 roku do przedłożenia Komisji Europejskich Regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadaniem zespołu będzie więc zidentyfikowanie potrzeb w gminach, powiatach; ustalenie priorytetów i przedstawienie ich do realizacji w ramach RPO. To zadanie rozpisaliśmy na dwa lata. Ten rok przeznaczyliśmy na analizy i przygotowanie diagnozy, w kolejnym zaś ustalone zostaną priorytety.

Minister przedstawił też informacje na temat działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych, w województwie chodzi głównie o ASF.

- Finalizowane są działania dotyczące wsparcia producentów trzody chlewnej. Mamy dwa pakiety: jeden to pakiet Hogana. To 22 mln euro przeznaczone na działania związane z AFS - od września do końca grudnia. Drugi rodzaj wsparcia pochodzić będzie ze środków Komisji Europejskiej – nadzwyczajne wsparcie rynkowe – wyjaśniał Krzysztof Jurgiel.

Na czym polegać ma wsparcie?

1.Wsparcie producentów trzody z tzw. „mlecznego” pakietu Hogana:

Rekompensaty z tytułu niższych cen sprzedaży świń (ASF) – strefa niebieska, czerwona i tzw. małe paski

Wysokość pomocy:

Pomoc stanowi różnicę między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni, dla wszystkich klas według klasyfikacji poubojowej, notowaną w regionie, gdzie znajduje się siedziba stada producenta świń, z której świnie zostały sprzedane, oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane, opublikowaną w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa, a cenę uzyskaną przez producenta świń za sprzedane zwierzęta wskazaną na fakturze lub fajturze VAT RR, wyrażoną w cenie netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni, jednak nie wyższą niż:

1)      2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

2)      1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, przy czym pomoc do zwierząt o masie tuszy większej niż  100 kg nie może przekraczać kwoty pomocy do świń o masie ytuszy wynoszącej 100 kg.

 

2. Wsparcie producentów trzody, którzy ponieśli straty w okresie: sierpień – listopad 2016 rok ze środków KE – nadzwyczajne wsparcie rynkowe – projekt będzie głosowany na początku marca br.

Wsparcie będzie wypłacane w formie pokrycia różnicy cen z faktur oraz średniej dla makroregionu północno-wschodniego (monitoring cen MRiRW), nie więcej niż:

1 zł/kg dla wagi tuszy wbc do 93 kg (współczynnik do przeliczenia z wagi żywej 0,78)

1,50/kg – dla wagi 93-105 kg

2 zł/kg dla wagi pow. 105 kg

Obejmie producentów wieprzowiny którzy ponieśli straty ze strefy wyznaczonej w wyniku ognisk ASF, które pojawiły się latem 2016 roku (ze strefy z paskami i strefy niebieskiej).

Uwaga! Nie można otrzymać wsparcia do tej samej sztuki świń z dwóch źródeł.

 

(opr.mk)

facebook