Dodana: 2 listopad 2016 09:37

Zmodyfikowana: 2 listopad 2016 09:37

O ASF z komisarzem UE. Zmiana regionalizacji obszarów

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w piątek, 28 października spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.

Ilustracja do artykułu Regionalizacja PL 2016 - decyzja 1900.png

Tematem rozmów były działania podejmowane w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

- Spotkanie przedstawicieli jedenastu państw z komisarzem Andriukaitisem zakończyło się przyjęciem wspólnych, dwunastu konkluzji – poinformował polski minister rolnictwa.

- Polska radzi sobie dobrze, bardzo dobrze – ocenił komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis dodając, że sprawdza się regionalizacja i na uznanie zasługują wspólne rozmowy krajów, które zostały dotknięte wystąpieniem wirusa ASF i państw ościennych.

Komisarz Andriukaitis podkreślił znaczenie bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji wyrażając jednocześnie przekonanie, że podejmowane, wspólne działania z pewnością przyniosą sukces w walce z tym wirusem.

- Na kolejnym spotkaniu, wiosną przyszłego roku dokonamy kolejnej oceny podejmowanych działań i skuteczności zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby – dodał unijny komisarz.

Dwa dni wcześniej, 26 października opublikowana została na stronie dziennika urzędowego UE decyzja Komisji Europejskej, która wprowadza zmiany w regionalizacji Polski odnośnie ASF. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1900 z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Łotwy i Polski  - decyzja w załączniku.

Na zdjęciu - mapka z aktualnymi obszarami.

(oprac. at)

Pliki do pobrania

facebook