Dodana: 29 marzec 2011 13:16

Zmodyfikowana: 29 marzec 2011 13:16

Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"

We wtorek (29.03.) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013.

Obowiązki gospodarza pełnili Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, który sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami związanymi z wdrożeniem programu oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich - Pani Ewa Kulikowska.

Stronę beneficjenta reprezentowali - Pan Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu LGR oraz Pan Stanisław Żukowski - Sekretarz Zarządu. Umowa określa prawa i obowiązki stron związanych z realizacją operacji w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie.
Do województwa podlaskiego wpłynie łącznie 53 414 008 zł unijnych środków przeznaczonych na realizację tego Programu, które będzie można wykorzystać między innymi na budowę i remonty małej infrastruktury technicznej na przykład przystani i kąpielisk, naprawę i konserwację statków i łodzi, ochronę przeciwpowodziową, remonty zabytków, wyposażenie miejsc w dostęp do Internetu, remonty chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych i obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturowe, sportowe i rekreacyjne, a także udział w kursach, szkoleniach lub studiach. Istnieje również możliwość wykorzystania tych pieniędzy na podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa czyli na tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, handlu detalicznego, działalności usługowej związanej z wyżywieniem, działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego, działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, opieki zdrowotnej, naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia informacji na temat dalszej realizacji projektu oraz składania wniosków zgodnie z ogłoszonymi konkursami na stronach internetowych: http://www.lgr-pojezierze.eu/ , www.wrotapodlasia.pl

facebook