Dodana: 17 lipiec 2009 12:01

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2009 12:01

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.


Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku tym produktom, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym.

Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą było objętych 3760 gospodarstw o powierzchni 82.730 ha, a w 2007 r. było to już 11887 gospodarstw o powierzchni 285.878 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 50 do 207.

W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach "starej unii" wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 1,8%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2008 r. ich liczba zwiększyła się z 7 do 9. Kolejne jednostki składają do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski o upoważnienie do przeprowadzania kontroli.

W województwie podlaskim w 2008 r., według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych funkcjonowało 465 gospodarstw z certyfikatem ekologicznym. O wzrastającym zainteresowaniu tą gałęzią produkcji świadczy czterokrotny wzrost ilości gospodarstw ekologicznych od roku 2005 r. (w 2005 r. funkcjonowały tylko 104 gospodarstwa).

Rozwijanie rolnictwa ekologicznego jest jednym z założeń Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, dlatego też z inicjatywy Marszałka podejmowane są przedsięwzięcia wspierające tą branżę:

- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Ekologicznych BIOFACH w Norymberdze

- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Ekologicznych EKOGALA w Rzeszowie

- konkurs ekologiczny 
facebook