Dodana: 19 styczeń 2009 13:38

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2018 09:09

Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g

Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca  2016 r. w sprawie programu 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2016  poz. 1426) nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania:

- OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017" przez Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku;

- OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatów 
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017" przez Zarządy Powiatów przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku.

Kogo dotyczy:
. OŚ-4g - Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
. OŚ-4p - Zarządy powiatów

Dokumenty - Formularze do pobrania:
https://bip.mos.gov.pl/statystyka-resortu-srodowiska/wzory-formularzy/2017/

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 115-888 Białystok

Osoba do kontaktu: Jolanta Mantiuk tel. 85 66 54 126

facebook