Dodana: 3 luty 2011 12:00

Zmodyfikowana: 3 luty 2011 12:00

Sprawozdawczość roczna - Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przypomina, iż ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, przez podmioty korzystające ze środowiska, rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji pierwszy raport sporządza się za rok 2010 i wprowadza do Krajowej Bazy w terminie do 28 lutego 2011 r.               

Krajową Bazę prowadzi Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/informations lub uzyskać pod numerem tel. (0 22) 56-96-531.

facebook