Dodana: 22 styczeń 2010 09:54

Zmodyfikowana: 4 marzec 2016 08:40

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ostateczne wyniki otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2016 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Poniżej znajdują się: lista zadań dotowanych, lista ofert, które nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie, a także lista ofert, które pomimo pozytywnej oceny formalnej nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków.
Lista zadań dotowanych
Lista ofert odrzuconych z powodów formalnych
Lista ofert, na które nie została przyznana dotacja

W konkursie złożono w sumie 25 ofert (z czego 4 nie spełniły wymogów formalno-prawnych), zaś łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 387.776,87 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zdecydował o dofinansowaniu 11 zadań publicznych na łączną kwotę 150.000 zł.

Postępowanie po przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego:W celu zawarcia stosownej umowy należy zaktualizować odblokowaną w systemie witkac.pl ofertę, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Aktualizacji podlega:

- opis realizacji zadania,
- harmonogram,
- kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Agnieszki Kowalewskiej z Departamentu Ochrony Środowiska (tal. 85 66 54 414, agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl) 

* * *

Ostateczne wyniki otwartego konkursu ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2015 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Poniżej znajdują się listy dotowanych zadań oraz instrukcja postępowania dotycząca podpisania umowy.

Postępowanie po przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego celem podpisania stosownej umowy należy:

1. Uaktualnić opis realizacji zadania, harmonogram realizacji zadania, kosztorys realizacji zadania (druki do pobrania poniżej oraz w zakładce wzory druków),

2. Przesłać dane osób upoważnionych do podpisania umowy:
- imię i nazwisko
- seria i nr dowodu osobistego

Powyższe załączniki oraz dane proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@ wrotapodlasia.pl

Po przekazaniu dostarczeniu stosownych załączników oraz danych niezbędnych do sporządzenia umowy zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 8 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Suwalski Park Krajobrazowy – publikacja popularyzująca najstarszy park krajobrazowy w Polsce z okazji czterdziestolecia jego funkcjonowania” przez Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: Ochrona czynna stanowiska zagrożonego gatunku motyla modraszka ariona i murawy napiaskowej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” przez Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat” z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała o przyznaniu dotacji

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 28 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: Wydanie i bezpłatne rozpowszechnienie publikacji „Cena przyrody” Profesora Tomasza Żylicza przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku.

Uchwała o przyznaniu dotacji

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 21 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Promowanie aktywnych form ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną i zimowe dokarmianie ptaków w PKPK” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” w Supraślu.

Uchwała o przyznaniu dotacji

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 21 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu Podlasia poprzez wydanie jubileuszowego kalendarza ściennego z okazji XX-lecia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie.

Uchwała o przyznaniu dotacji

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 21 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „WODY SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – ich ochrona poprzez działania edukacyjne i prewencyjne” przez Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”.

Uchwała o przyznaiu dotacji

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Poniżej znajdują się listy dotowanych zadań oraz instrukcja postępowania dotycząca podpisania umowy.

Lista zadań dotowanych

Postępowanie po przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego celem podpisania stosownej umowy należy:

1. Uaktualnić opis realizacji zadania, harmonogram realizacji zadania, kosztorys realizacji zadania (druki do pobrania znajdują się w zakładce wzory druków),

2. Przesłać dane osób upoważnionych do podpisania umowy:
- imię i nazwisko
- seria i nr dowodu osobistego
Powyższe załączniki oraz dane proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@wrotapodlasia.pl 

Po przekazaniu dostarczeniu stosownych załączników oraz danych niezbędnych do sporządzenia umowy zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

*  *  *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 8 października  2013 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: Konkurs „Drugie życie odpadów” przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w Białymstoku.

*  *  *

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2013 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Poniżej znajdują się listy dotowanych zadań, lista podmiotów którym zostały przyznane nagrody rzeczowe, lista ofert które nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz instrukcja postępowania dotycząca podpisania umowy.

W przypadku realizacji zadania i chęci otrzymania proponowanych nagród rzeczowych należy zgłosić się do tutejszego Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 85-74-97-414 lub na podany adres e-mail: agnieszka.kowalewska@umwp-podlasie.pl

Postępowanie po przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego celem podpisania stosownej umowy należy:

1. Uaktualnić opis realizacji zadania, harmonogram realizacji zadania, kosztorys realizacji zadania (druki do pobrania w zakładce wzory druków),

2. Przesłać dane osób upoważnionych do podpisania umowy:
- imię i nazwisko
- seria i nr dowodu osobistego
Powyższe załączniki oraz dane proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.kowalewska@umwp-podlasie.pl

Po przekazaniu dostarczeniu stosownych załączników oraz danych niezbędnych do sporządzenia umowy zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego 14 maja 2013 roku  podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2010 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony i dziedzictwa przyrodniczego.

Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania do pobrania poniżej:

uchwała w sprawie udzielenia dotacji

załącznik do uchwały o dotacjach


Zarząd Województwa Podlaskiego 17 lipca 2010 roku  podjął decyzję w sprawie zmiany uchwały udzielającej dotacji na realizację w 2013 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

uchwała w sprawie zmiany przyznania dotacji

facebook