Dodana: 23 wrzesień 2013 13:05

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2013 13:05

Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu

Informujemy, że na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska został opracowany podręcznik pt. „Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk”.
Publikacja skierowana jest zarówno do społeczności lokalnych jak i władz samorządowych. Zawiera szczegółowe omówienie procedur udziału społeczeństwa w procesach kształtowania krajobrazu oraz metody przeprowadzania konsultacji społecznych przez samorządy.
Wydane opracowanie jest elementem wdrażania zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w szczególności art. 6 punkt A, dotyczącego podnoszenia świadomości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazów.
Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowa publikacja została zamieszczona również w wersji elektronicznej na stronie www.ochronaprzyrody.gdos.gov.pl w zakładce ochrona przyrody/publikacje i materiały promocyjne.
facebook