Dodana: 16 marzec 2011 12:48

Zmodyfikowana: 16 marzec 2011 12:48

„Przegląd filmowy „Śmieć(i)MY” 2011 r.”

Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Poznaniu organizuje konkurs Przegląd Filmowy Śmieć(i)MY, którego celem jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna popularyzująca problematykę ochrony środowiska oraz zagrożenia wynikające z rosnącej ilości odpadów i problemy, jakie z tego faktu wynikają. Konkurs kierowany jest do uczniów  wszystkich szkół , jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

Pragnąc zwrócić uwagę na powyższe problemy, zapraszamy do udziału w konkursie, nakręcenia filmów poruszających tematykę gospodarki odpadami lub przesyłania już istniejących filmów. Mogą one mieć charakter edukacyjny, pokazywać zagrożenia, zwracać uwagę na lokalne potrzeby lub popularyzować przykłady dobrych praktyk, mówić o ludzkich postawach, upowszechniać wiedzę na temat odpadów i ich wpływu na środowisko. Szczegółowe informacje na temat Przeglądu oraz jego regulamin można znaleźć na stronie www.proterra.pl. Wszelkie informacje można również uzyskać kontaktując się z koordynatorem programu Panią Edytą Grynhoff pod numerami telefonów: 61/654 55 05 i 601 161 668 lub pisząc na adres: smiecimy@proterra.pl.

facebook