Dodana: 22 styczeń 2010 11:45

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 11:45

V Sztafeta Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego

Celem Sztafety Rowerowej jest promocja przyjaznych środowisku form aktywnego wypoczynku na szlakach przebiegających przez najpiękniejsze i najcenniejsze regiony województwa podlaskiego.

Organizacją Sztafety włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Parków. Europejski Dzień Parków (The European Day of Parks), który przypada na dzień 24 maja, został ogłoszony przed kilku laty jako dzień upamiętniający powstanie pierwszych parków narodowych w Europie.  Sztafeta Obszarów Chronionych  została zorganizowana już po raz czwarty, wpisując się na stałe do kalendarium imprez o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim. 

Patronat honorowy nad Sztafetą przyjęli  Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewoda Podlaski.

W organizację Sztafety, od początku jej istnienia zaangażowało się siedem obszarów chronionych w województwie podlaskim: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Suwalski Park Krajobrazowy.  Pomocy organizacyjnej udzieliły nam także dyrekcje szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa podlaskiego biorących udział w Sztafecie oraz Policja z jednostek organizacyjnych odpowiadającym poszczególnym trasom przejazdu Sztafety. Dzięki temu udało nam się szczęśliwie i bezwypadkowo przeprowadzić cały rajd.

Organizacja Sztafety możliwa była  dzięki środkom własnym współorganizatorów, przede wszystkim jednak dzięki sponsorom. Dotacji na organizację imprezy udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  Oddział w Białymstoku ufundował wszystkim uczestnikom rajdu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  sfinansował  nagrody dla laureatów konkursów etapowych i finałowego, dyplomy dla uczestników, transport finalistów konkursów etapowych  oraz opiekę medyczną nad uczestnikami Sztafety, zakup materiałów do druku testów, plakatów i zaproszeń, druk banerów z logo Sztafety. Dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku m.in. zakupione zostały  drobne upominki dla uczestników rajdu oraz  koszulki z logo Sztafety.  Ponadto współorganizatorzy  przekazali  wydawnictwa i materiały promocyjne do bibliotek szkolnych szkół biorących udział w imprezie.  Podczas spotkań z uczestnikami Sztafety informowaliśmy wielokrotnie o sponsorach imprezy, a logo poszczególnych ofiarodawców umieściliśmy w materiałach dystrybuowanych w związku z imprezą (plakaty, zaproszenia, etc.).

Uczestnikami imprezy byli  przede wszystkim uczniowie starszych klas szkół podstawowych (klasa 6), młodzież gimnazjalna i szkół średnich wraz z opiekunami oraz pracownicy obszarów chronionych, osoby zapewniające opiekę medyczną i policja. W Sztafecie uczestniczyło w tym roku 56 szkół.  Uroczyste rozpoczęcie Sztafety miało miejsce 24 maja 2004 roku w Białowieskim Parku Narodowym. W dniu 25 maja odbywał się przejazd na trasie Narwiańskiego Parku Narodowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. 26 maja to najdłuższy etap Sztafety (około 120 kilometrów) prowadzony był prze pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. W dniu 27  w Sztafecie wzięli udział uczniowie z terenu Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W sobotę, 29 maja w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem miało miejsce uroczyste zakończenie Sztafety.

W sumie, w  dniach 24 – 29 maja 2004 roku, w Sztafecie uczestniczyło około 1100 osób. Łączna długość wszystkich etapów wynosiła około 600 km kilometrów. Trasa każdego etapu podzielona była na odcinki o długości od 5 km do 20 km, wyznaczone pomiędzy szkołami, których uczniowie wzięli udział w imprezie. W załączeniu znajduje się schematyczna mapka trasy przejazdu Sztafety. Każda zgłoszona grupa uczestników pokonywała tylko jeden odcinek, przekazując „pałeczkę sztafetową” następnej grupie. „Pałeczką sztafetową” jak co roku,  była gałązka, przycięta i okorowana przez bobry, tzw. zgryz bobrowy, pożyczony od bobrów z Wigierskiego Parku Narodowego.

Sztafeta Rowerowa odbywała się w godzinach od 7.30 do 16.00, jedynie w czasie najdłuższego etapu na trasie Biebrzańskiego Parku Narodowego ostatni cykliści zakończyli rajd około godziny 19.00. Uczestnicy pokonywali trasę na rowerach własnych, bądź na rowerach, które zapewniał park. Każdej grupie uczestników rajdu towarzyszyły pojazdy – pilot sztafety, samochód z rowerami, lekarz, często także radiowozy policyjne.

Po  przybyciu na metę swojego odcinka (bądź też przed rozpoczęciem rajdu ) uczniowie brali udział w spotkaniu z pracownikiem danego Parku, który opowiadał o działalności i walorach Parku oraz przeprowadzał konkurs wiedzy o parkach (tzw. konkurs etapowy). Spotkania kończące dany etap, często odbywały się w plenerze, przygotowano ogniska, prezentacje artystyczne młodzieży szkolnej, poczęstunki potrawami regionalnymi, gry i zabawy. Zadaniem uczestników było rozwiązanie  testów obejmujących tematycznie zagadnienia dotyczące obszarów chronionych województwa podlaskiego oraz Europejskiego Dnia Parków. Laureaci konkursów etapowych otrzymali cenne nagrody (w większości wydawnictwa książkowe), zaś zdobywcy pierwszych miejsc zostali nominowani do udziału w Finałowym Konkursie Wiedzy w dniu 29 maja w Wigierskim Parku Narodowym. Konkursy etapowe odbywały się w przygotowanych przez szkoły salach klasowych lub po prostu w plenerze. Uczestnicy Sztafety korzystający z rowerów dostarczonych przez organizatorów, po przybyciu na metę swojego odcinka odwożeni byli na miejsce startu, zaś uczniowie, którzy poruszali się na rowerach własnych powracali na miejsce startu o własnych siłach pod opieką osób wyznaczonych przez szkołę.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom Konkursu Finałowego oraz ich opiekunom przejazd do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego (oraz podróż powrotną). Spotkanie w WPN było okazją do zwiedzenia muzeum przyrodniczego i ekspozycji etnograficznej, ścieżek edukacyjnych „Las” i „Suchary”, obejrzenia inscenizacji słowno – muzycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Mikołajewie pt. „Rozmowa Matki Ziemi z jej dziećmi”. Centralnym punktem spotkania w dniu 29 maja był Finałowy Konkurs Wiedzy, który odbywał się w trzech kategoriach wiekowych – szkoły średnie, gimnazja i szkoły podstawowe. Laureatami w kategorii wiekowej szkół podstawowych zostali:

- miejsce I – Karolina Grabowska Szkoła Podstawowa w Tykocinie

- miejsce II – Urszula Tobiaszewska – Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- miejsce III – ex aequo – Maciej Bozik – Szkoła Podstawowa w Gródku, Michał Michniewicz, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Marlena Narbutt – Szkoła Podstawowa w Babikach, Katarzyna Świerzbińska – Szkoła Podstawowa w Bajkach Starych, Bogdan Żukowski – Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku

- wyróżnienia –ex aequo – Paweł Ramotowski Szkoł Podstawowa w Drozdowie, Wojciech Wąsewicz – Szkoła Podstawowa w Kaletniku, Beata Balcer – Szkoła Podstawowa w Wiżajnac, Rafał Siwicki – Szkoła Podstawowa w Jaziewie, Monika Zagórska – Szkoła Podstawowa w Kruszewie, Daniel Kulikowski – Szkoła Podstawowa we Wroceniu, Hubert Pietkiewicz – Szkoła Podstawowa w Przerośli, Krzysztof Lingo – Szkoła Podstawowa w Krynkach


W grupie gimnazjalistów laureatami zostali:

- miejsce I – Izabela Puza – Gimnazjum w Raczkach

- miejsce II – Paweł Bogdan – Gimnazjum w Jeleniewie

- miejsce III ex aequo – Monika Barszczewska – Gimnazjum w Raczkach, Radosław Dryl – Gimnazjum w Turośni Kościelnej, Emilia Laskowska - Publiczne Gimnazjum w Doktorcach,

- wyróżnienia ex aequo – Marta Piórkowska – Gimnazjum w Trzciannem, Marlena Morusiewicz – Gimnazjum Nr 2 w Augustowie, Monika Sianko – Publiczne Gimnazjum w Doktorcach, Anna Sikorska – Gimnazjum w Tykocinie


W najstarszej grupie wiekowej laureatami zostali:

- miejsce I  - Monika Żłobin – Technikum Leśne w Białowieży

- miejsce II – Andrzej Wojechowski, gmina Jeleniewo

- miejsce III -  Magdalena Daniluk – I LO w Hajnówce

W załączeniu znajduje się dokumentacja fotograficzna wraz z mapką trasy.

facebook