Dodana: 14 październik 2009 11:41

Zmodyfikowana: 14 październik 2009 11:41

Kampania edukacyjna „Nauka na czasie – czyste Podlasie”

W województwie podlaskim od 19 stycznia do 1 lutego 2009 r. trwała Kampania edukacyjna „Nauka na czasie – czyste Podlasie”. Celem projektu było upowszechnienie wśród społeczeństwa naszego regionu wiedzy o ekologii i problemach ochrony środowiska spowodowanych działalnością przemysłową i gospodarczą człowieka, bądź jego bytowaniem.

Na świecie istnieje powszechna zgoda co do konieczności podjęcia działań globalnych na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia negatywnych skutków rozwoju przemysłowego. Chodzi głównie o ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowywanie, w możliwie największym stopniu, odpadów.

Kampania edukacyjna wskazała sposoby, jak sami możemy chronić środowisko naturalne. Byliśmy zachęcani do oszczędności i stosowania ekonomicznych rozwiązań w życiu codziennym. Na potrzeby Kampanii powstały filmy i spoty reklamowe, które wyemitowała regionalna telewizja. Ukazały się również ogłoszenia prasowe i radiowe. Mieszkańcy Podlaskiego, za pośrednictwem urzędów gmin i starostw, otrzymali pakiety edukacyjne złożone z poradników i toreb ekologicznych na zakupy.

Kampanię w regionie otworzyła 16 stycznia br. konferencja p.n. „Gospodarka odpadami w województwie podlaskim" skierowana do przedstawicieli urzędów administracji publicznej oraz firm zajmujących się gospodarką

facebook