Dodana: 22 styczeń 2013 08:08

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2013 08:08

Elektorośmiecie w naszym świecie. Zbieraj nie wyrzucaj.

Pod takim tytułem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniach od 13 listopada do 14 grudnia 2012 r. przeprowadził w  mediach publiczną kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Zużyte baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne. Ze względu na zawartość szkodliwych substancji, nie wolno ich wyrzucać do pojemników ze zwykłymi odpadami!
Każdy z nas ma obowiązek przekazania zużytych baterii i małych akumulatorów do specjalnie wyznaczonych miejsc. Ważne, by nie trafiały one do kosza na śmieci. Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory można znaleźć w wielu sklepach, szkołach, przedszkolach, urzędach. Informacji o miejscach odbioru powinny też udzielać urzędy gmin i firmy odbierające odpady komunalne.

Nie ma konieczności odnoszenia zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych bezpośrednio po ich zużyciu. Dopuszczalne jest ich selektywne zbieranie w domu np.
w przeznaczonym do tego celu pudełku kartonowym.

Szczegółowy wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów w woj. podlaskim jest dostępny tutaj.

SELEKTYWNE ZBIERANIE TO WSTĘP DO RECYKLINGU ZUŻYTYCH BATERII
I AKUMULATORÓW, DZIĘKI KTÓREMU CHRONIMY ŚRODOWISKO ORAZ ODZYSKUJEMY CENNE SUBSTANCJE.

Wyemitowane audycje radiowe (link)

Wyemitowane audycje telewizyjne:
http://www.tv.wrotapodlasia.pl/?a=movie/show&id=1123
http://www.tv.wrotapodlasia.pl/?a=movie/show&id=1135
http://www.tv.wrotapodlasia.pl/?a=movie/show&id=1144
http://www.tv.wrotapodlasia.pl/?a=movie/show&id=1157
http://www.tv.wrotapodlasia.pl/?a=movie/show&id=1170

Kampania finansowana ze środków budżetu państwa.

 

 

facebook