Dodana: 7 czerwiec 2021 16:07

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2021 16:07

Konkurs filmowy dla uczniów "Pszczoła w obiektywie"

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Filmowym pn."Pszczoła w obiektywie". Termin nadsyłania prac – 25 czerwca 2021 roku.

Pasieka miodu ze pszczołami

Jednym z celów konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy o pszczelarstwie wśród młodzieży, przybliżenie życia pszczół, ich biologii oraz zachowania.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu, trwającego maksymalnie 30 sekund, dotyczącego tematyki związanej z pszczołami.

Filmy mogą być zgłaszane do konkursu przez uczniów indywidualnie bądź przez zespoły liczące maksymalnie trzy osoby.

Nakręcony materiał filmowy wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (karta zgłoszeniowa, oświadczenie) należy wysłać na adres Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie do 25.06.2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Podlaskiego; koordynatorem - Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Więcej informacji w regulaminie w załączniku.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP
oprac.: Marcin Nawrocki
fot.: archiwum UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook