Dodana: 20 lipiec 2020 15:27

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2020 15:27

2. edycja Ogólnopolskiego Konkursu ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Jest adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lat i polega na przygotowaniu krótkiego (max 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Prace w 2. edycji konkursu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mogą być nadsyłane do końca września.

Ilustracja do artykułu Moja wizja zero (1 of 1).jpg

Konkurs jest odpowiedzią na trwającą kampanię wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce. Głównym jej celem jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Każdy uczestnik dzięki przystąpieniu do konkursu, bierze udział w propagowaniu zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W materiale konkursowym należy przedstawić własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

Konkurs jest organizowany pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin i wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy: link do strony

Źródło: KRUS, oprac. Małgorzata Sawicka

Pliki do pobrania

facebook