Dodana: 8 styczeń 2021 10:47

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2021 13:18

Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15.02.2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS dla WPR). Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swojego stanowiska.

Łany zbóż. W tle drzewa.

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.

Formularze i szczegółowe informacje na stronie Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

fot. Anna Augustynowicz

oprac. Władysław Tokarski

facebook