Dodana: 6 sierpień 2019 14:56

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2019 14:56

Finał Festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”

Podlaskie, lubelskie i podkarpackie – popularyzacja bogactwa kulinarnego tych trzech regionów jest głównym celem organizacji Festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”. W miniony weekend (4 sierpnia br.) na błoniach Kresowej Osady w Baszni Dolnej (woj. Podkarpackie) odbył się finał przedsięwzięcia.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Boróweczki z woj. podlaskiego z przedstawicielami Samorządu Województwa Podkarpackiego

Imprezie towarzyszyły występy zespołów ludowych oraz kiermasz rękodzieła ludowego. W czasie festiwalu odbyły się dwa konkursy: „Najciekawsze stoisko ziem Polski” oraz „ Najlepszy smak wschodnich ziem Polski”

Na stoisku województwa podlaskiego zaprezentowany został dorobek podlaskiego rolnictwa w obszarze dziedzictwa kulinarnego poprzez wykonanie pokazu przygotowania regionalnych potraw z wykorzystaniem ziemniaka oraz owoców i warzyw sezonowych. Pokaz i warsztaty przeprowadziły panie z Koła Gospodyń Wiejskich Boróweczki.

Stoisko promocyjno- informacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zorganizowane było przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich a sfinansowane ze środków Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

opr. ms

 

facebook