Dodana: 13 maj 2019 11:49

Zmodyfikowana: 13 maj 2019 12:46

Samorząd województwa wsparł porejestrowe badania odmian

Corocznie opracowywana lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa to drogowskaz dla podlaskich rolników, by osiągać znacznie wyższe plony. Zarząd Województwa przyznał dotację w wysokości 30 tyś. zł na będące jej podstawą badania porejestrowe dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. W imieniu Zarządu umowę dotyczącą wsparcia podpisał w poniedziałek (13 maja br.) wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umowy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie-05.jpg

– Jest to bardzo ważny element badawczy naszych odmian w regionie. Dlatego samorząd województwa z chęcią i radością wspiera te działania i mam nadzieję, że w przyszłości kwota dotacji będzie jeszcze wyższa – podkreślił wicemarszałek.

Podpisujący w imieniu Stacji Doświadczalnej umowę jej dyrektor Bronisław Puczel zaznaczył, że dla zarządzanej przez niego instytucji, pomoc od Samorządu jest bardzo ważna. Jak podkreślił, tego typu wsparcie przekazywane jest przez wszystkie urzędy marszałkowskie w kraju.

– Przy stosowaniu zaleceń z opracowywanej przez nas listy podniesienie plonu o pół tony z hektara to żaden wyczyn – zachęcał dyrektor SDOO w Krzyżewie. – Gdyby udało się doprowadzić do sytuacji, że gros areału byłoby obsiewane profesjonalnie przygotowanym materiałem siewnym, odmianami z listy odmian zalecanych, to skok plonów byłby z roku na rok i to bardzo duży.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie bada corocznie ok. 40 proc. odmian z Krajowego Rejestru Odmian.

– Listy odmian rekomendowanych tworzymy dla wszystkich gatunków zbóż, dla wszystkich bobowatych i kukurydzy – wyjaśniał dyrektor Puczel.  

Listy są aktualizowane corocznie po zebraniu i opracowaniu wyników badań z roku poprzedniego podczas zimowego posiedzenia zespołu ds. PDO. Obecnie jest powoływany jego nowy skład na pięcioletnią kadencję.

Wyniki badań są publikowane w formie broszur, dostępne na stronie internetowej Ośrodka oraz propagowane w lokalnych mediach. Jak wyjaśnił dyrektor Ośrodka w Krzyżewie, choć udział kwalifikowanego materiału siewnego w strukturze zasiewów województwa podlaskiego jest wciąż niewielki, rośnie systematycznie zainteresowanie rekomendowanymi odmianami.

ms

facebook