Dodana: 27 styczeń 2020 10:03

Zmodyfikowana: 3 luty 2020 15:58

Podlaskie gminy mogą składać wnioski na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP

W 2020 roku na pomoc finansową gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie województwa podlaskiego została zaplanowana rekordowa dotychczas w historii działalności samorządu województwa podlaskiego kwota w wysokości 2 mln 200 tys zł.

Ilustracja do artykułu Przekazanie wozu strażackiego-24.jpg

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem pomocy finansowej na powyższy cel, powinny zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz  przesłać wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej lub papierowej wypełniony na specjalnie przygotowanym formularzu (załączonym poniżej wraz z instrukcją jego wypełniania) w terminie: od 27 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu
ul.Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

 

Wnioski złożone po terminie naboru pozostaną bez rozpatrzenia.  

Jednostki samorządu terytorialnego, którym zostaną przyznane środki finansowe otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze udzielania dotacji. 

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 85 66 54 159

 

Uwaga:  Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego.

              Wniosek złożony przez jednostkę OSP nie będzie rozpatrywany.

 

facebook