Dodana: 28 maj 2021 07:59

Zmodyfikowana: 28 maj 2021 07:59

Będzie realizowany projekt "Tradycyjny sękacz - coś pysznego w naszym wydaniu"

Warsztaty pieczenia sękacza, kiermasz charytatywny oraz zakup narzędzi niezbędnych do wyrobu tego tradycyjnego ciasta. To elementy projektu Koła Gospodyń Wiejskich „Szeroka Struga” w Łapach Pluśniakach. Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o udzieleniu wsparcia temu zadaniu w wysokości 10 tys. zł.

Trzy sękacze stojące na stole

Działania Koła Gospodyń Wiejskich mają na celu kultywowanie tradycji pieczenia sękacza w województwie podlaskim.

Wsparcie przyznano w ramach roztrzygnięcia oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o realizacji ww. zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego w załączeniu.


oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook