Dodana: 30 kwiecień 2021 09:58

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2021 12:00

Tradycyjny sękacz - coś pysznego w naszym wydaniu - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) „Szeroka Struga” w Łapach Pluśniakach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Tradycyjny sękacz - coś pysznego w naszym wydaniu.

Trzy sękacze stojące na stole

KGW złożyło ofertę działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 7 maja 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

red.: Paulina Dulewicz

fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook