Dodana: 26 luty 2021 11:01

Zmodyfikowana: 26 luty 2021 15:30

Otwarty konkurs ofert w sferze ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Od początku marca można składać oferty w otwartym konkursie ofert na opracowanie systemu grantowego dla organizacji pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć dotyczących ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Budżet konkursu to 20 tys. zł. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Podlaskiego na czwartkowym (25.02) posiedzeniu.

Zaśnieżona droga w lesie

Formularz oferty konkursowej należy złożyć od 1 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r. poprzez serwis witkac.pl. Po złożeniu oferty automatycznie generuje się Potwierdzenie złożenia oferty, które należy wydrukować i dostarczyć do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-172) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez upoważnione osoby.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP oraz w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414).

Renata Łapińska, Departament Ochrony Środowiska

fot. Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook