Dodana: 11 czerwiec 2021 11:17

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2021 14:40

Iglica - rękodzieło na Podlasiu - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 4 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) w Łapiczach „Łapiczanki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Iglica – rękodzieło na Podlasiu.

Koronkowe chusty powiewające na wietrze. Obok nich znajdują się łany zbóż

KGW złożyło ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 czerwca 2021 r. do dnia 18 czerwca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

***

Zadanie pn. Iglica – rękodzieło na Podlasiu będzie polegało na zorganizowaniu warsztatów rękodzielniczych, których tematem przewodnim będzie tworzenie koronki zapomnianą metodą – iglicą oraz poznaniu wymierającego rękodzieła.

 

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook