Dodana: 20 kwiecień 2021 10:45

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2021 10:45

50 tys. zł na działania służące rozwojowi pszczelarstwa w regionie - wnioski do środy 21.04

Wspieranie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku to główne cele otwartego konkursu ofert ogłoszonego w piątek (26.03) przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Do rozdysponowania jest 50 tys. zł.

Pszczoły na ramce z miodem.

Konkurs skierowany jest do organizacji pożytku publicznego. Oferty powinny dotyczyć m.in.: rozwoju dystrybucji produktów pszczelich, modernizacji pasiek, edukacji osób zajmujących się pszczelarstwem oraz promowania i informowania społeczeństwa o korzyściach, jakie dają produkty pszczele. Wszystkie te działania swym zasięgiem powinny obejmować województwo podlaskie.

Ofertę wraz z załącznikiem należy wypełnić i złożyć w generatorze wniosków Witkac.pl do 21 kwietnia br. Podpisane przez osoby uprawnione potwierdzenie  złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich,
ul. kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Konkurs dotyczy realizacji zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP lub w załączeniu poniżej.

oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: archiwum/Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook