Dodana: 31 marzec 2020 14:07

Zmodyfikowana: 31 marzec 2020 14:07

Informacja na temat otwartego konkursu ofert

W związku z licznymi pytaniami ze strony Kół Gospodyń Wiejskich dotyczącym §15 ust. 2 wzorcowego statutu w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w obszarze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” wyjaśniamy:

  • zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 12 ustawy o kołach gospodyń wiejskich zapis zasad tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych zostaje ustalony w statucie koła. Nie może zostać określony w sposób dowolny, bo z art. 21 ust. 3 w/w ustawy wynika, że dochód z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Oznacza to że, koło nie może ustalić zasad wykorzystania kapitałów własnych w sposób dowolny, które byłyby niezgodny wyżej wskazanym artykułem ustawy.

 

  • z §15 ust. 2 wzorcowego statutu wynika, że kapitał własny ma służyć pokryciu strat, czyli w rzeczywistości będzie on służył realizacji celów statutowych. Kapitał własny jest tworzony z nadwyżek za dany rok, ale nie może zostać wydatkowany na cele inne niż statutowe.

 

Reasumując - wzorcowy statut będący załącznikiem do ustawy o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 553) spełnia wymogi formalne uczestnictwa w/w otwartym konkursie ofert w obszarze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook