Dodana: 6 maj 2017 11:15

Zmodyfikowana: 6 maj 2017 11:15

Znamy już zwycięzców FLORIANÓW 2017! Na uroczystej Gali Finałowej Konkursu wręczono 21 prestiżowych statuetek!

4 maja 2017r. , podczas uroczystej Gali Finałowej, Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki I. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Spośród 57 nominowanych, prestiżowe statuetki FLORIANÓW i nagrody odebrało 21 zespołów – nagrodzono 19 prospołecznych inicjatyw i 2 najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców.

Ilustracja do artykułu Floriany 2017_Orkiestra Deta OSP Nadarzyn.JPG
Zainicjowany pod koniec 2016 r. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, którego celem jest prezentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych projektów i inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wraz z samorządami, instytucjami, organizacjami, lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami, cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno druhów Ochotniczych Straży Pożarnych jak i środowisk współdziałających ze strażakami ochotnikami. Do Konkursu FLORIANY wpłynęło aż 375 zgłoszeń ze wszystkich województw. Kapituła Konkursu nominowała do elitarnego grona półfinalistów 54 prospołeczne inicjatywy oraz 3 zgłoszonych przez OSP wyjątkowych pracodawców. Na Galę Finałową Konkursu FLORIANY przyjechali wszyscy nominowani, którzy z niecierpliwością oczekiwali werdyktu Kapituły. W wielkim finale Konkursu nagrodzono najlepszych – 19 najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w latach 2015 – 2016, których efekty wpłynęły na poprawę jakości życia lokalnej społeczności i jednocześnie przyczyniły się do integracji wspólnoty, oraz 2 pracodawców wyróżniających się zaangażowaniem na rzecz lokalnego środowiska, w którym funkcjonują.
„Ogólnopolski Konkurs FLORIANY, zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a w jego imieniu miesięcznik „STRAŻAK”, okazał się sukcesem i potwierdza potrzebę mówienia o aktywności strażaków ochotników wykraczającej poza ich podstawową rolę jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i ratownictwo. Dziś również świętujemy Ogólnopolski Dzień Strażaka i warto podkreślić, że Rycerze Floriana zawsze byli, są i będą blisko swoich społeczności. Służba strażacka ma bogatą historię i tradycje sięgające średniowiecza, a prekursorami obecnych struktur były zorganizowane jednostki pożarnicze powstałe jednocześnie na terenach trzech zaborów w II połowie XIX wieku. – 2 477 jednostek liczy już ponad sto lat, a w tym roku kolejnych 195 będzie świętować stulecie. Ochotnicze Straże Pożarne tworzyły wspólnoty i budowały zręby niepodległości Polski. Dzięki naszemu Konkursowi, pokazujemy przykłady wielowymiarowej działalności OSP i nagradzamy najbardziej aktywnych strażaków ochotników z całego kraju a także samorządy i pracodawców współdziałających z OSP w celu tworzenia nowej, lepszej jakości życia lokalnych społeczności. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i nominowanym. Mam też nadzieję, że wszyscy Strażacy Ochotnicy będą z jeszcze większym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu swoich Małych Ojczyzn.” -  powiedział Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przewodniczący Kapituły Konkursu FLORIANY.
 

Zwycięzcy  FLORIANÓW 2017

Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

 

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo, woj. warmińsko – mazurskie, Gmina Lubawa, powiat iławski

Inicjatywa: Obiekt codziennej rekreacji, wypoczynku i sportu w Zielkowie  – projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

OSP Grabowiec, woj. mazowieckie, Gmina Rzeczniów, powiat lipski

Inicjatywa: Remont i wyposażenie Remizy OSP w Grabowcu na potrzeby mieszkańców - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

II Poprawa bezpieczeństwa

OSP w Miejscu Odrzańskim, woj. opolskie, Gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko – kozielski

Inicjatywa:  Akcja informacyjno-prewencyjna „NIE dla CZADU” - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

OSP Bogunice, woj. śląskie, Gmina Lyski, powiat rybnicki

Inicjatywa: Przycisk życia w Bogunicach -  - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

 

III Ochrona środowiska i ekologia

Nie przyznano nagrody

 

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

OSP w Bródkach, woj. wielkopolskie, Gmina Lwówek, powiat nowotomyski

Inicjatywa: Sadzawka św. Floriana czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

OSP Goraj, woj. lubelskie, Gmina Goraj, powiat biłgorajski

Inicjatywa: Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

 

V Edukacja

OSP w Porębie, woj. małopolskie, Gmina Myślenice, powiat myślenicki

Inicjatywa: Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży w Porębie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

 

OSP Niegowonice, woj. śląskie, Gmina Łazy, powiat zawierciański

Inicjatywa: Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek  - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

OSP Dymitrów Mały, woj. podkarpackie, Gmina Baranów Sandomierski, powiat  tarnobrzeski

Inicjatywa:  Z Wisłą za pan brat  - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

OSP w Polesiu, woj. łódzkie, Gmina Łyszkowice, powiat łowicki

Inicjatywa: RUNNING OSP POLESIE - wielkie bieganie w małej wsi - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

VII Kultura i tradycja

OSP w Lekowie, woj. mazowieckie, Gmina Regimin, powiat ciechanowski

Inicjatywa: Ocalić od zapomnienia - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

OSP Lubnia, woj. pomorskie, Gmina Brusy, powiat chojnicki

Inicjatywa: 300% normy  - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP w Górkach Zagajnych, woj. kujawsko-pomorskie, Gmina Kcynia, powiat nakielski

Inicjatywa: Mało nas do pieczenia chleba - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

OSP Mrowino, woj. wielkopolskie, Gmina Rokietnica, powiat poznański

Inicjatywa – Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

IX Integracja społeczna

OSP w Białym Kościele, woj. małopolskie, Gmina Wielka Wieś, powiat krakowski

Inicjatywa: Największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki…- projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

 

OSP w Sułkowicach, woj. małopolskie, Gmina Iwanowice, powiat krakowski

Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku, biorące czynny udział w procesie rehabilitacji - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

 

OSP Rabiany, woj. mazowieckie, Gmina Korytnica , powiat węgrowski

 Inicjatywa: Innowacyjna Straż Pożarna - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

XI Współpraca zagraniczna

OSP w Bielewie, woj. wielkopolskie, Gmina Krzywiń, powiat kościański

Inicjatywa: Zlot Zabytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR Bielewo 2016  - projekt realizowany przez OSP z partnerami

 

 

 

OSP w Głębowicach, woj. małopolskie, Gmina Osiek, powiat oświęcimski

Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016 - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

 

 

 

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Amica S.A. , woj. wielkopolskie

 

 

 

 

 

 

 

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o., woj. wielkopolskie

 

 

 

 

 

 

Nadesłane inicjatywy oceniała 9-osobowa Kapituła Konkursu, w składzie której znajdują się wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk powiązanych z kategoriami konkursowymi: Waldemar Pawlak - prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, prof. Artur Krajewski, Czesław Lang, dr hab. Władysław Tabasz - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, Grzegorz Molewski oraz Dorota Pardecka.

 

Konkurs FLORIANY, za pośrednictwem  zgłoszonych inicjatyw o charakterze prospołecznym, pokazuje pełną paletę działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz istotną rolę strażaków ochotników w życiu lokalnych społeczności. Strażacy ochotnicy, kadra ratownicza licząca blisko 700 000 członków - mężczyzn, kobiet i młodzieży,  nadal kojarzeni przede wszystkim z ich podstawową działalnością jaką jest ratownictwo i zapewnianie bezpieczeństwa, to przede wszystkim osobowości z duchem społecznikowskim. Są to, ludzie, którzy na co dzień wykonują różne zawody, ale wolny czas poświęcają innym - mieszkańcom swoich wsi, miasteczek i miast,  przyczyniają się do rozwijania społeczności i swoich małych ojczyzn. Dzięki nim, dzięki „zarażaniu” przez strażaków ochotników lokalnych środowisk do kreatywnego i konstruktywnego działania na rzecz wspólnego dobra i wartości, społeczności integrują się wokół ważnych dla nich celów, a życie w małych miejscowościach staje się nie tylko bezpieczne, ale również ciekawsze i bardziej radosne.
www.floriany.pl

Organizator Konkursu „FLORIANY”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

 

 

 

Członkowie Kapituły Konkursu

Waldemar Pawlak - Dwukrotny Prezes Rady Ministrów, poseł na Sejm RP siedmiu kadencji, wicepremier i minister gospodarki (2007-2012). Od 1992 roku prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pasjonat nowoczesnych technologii, cyfrowych form komunikacji oraz innowacyjnych koncepcji społecznych.

Generał brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz - strażak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i szef Obrony Cywilnej Kraju w latach 2008-2015. Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Dr Andrzej Malinowski - Doktor nauk ekonomicznych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 80. Wiceminister w Centralnym Urzędzie Planowania i Ministerstwie Gospodarki (1996-1998). Od 2001 r. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce.

Prof. Artur Krajewski - malarz, rysownik, artysta multimedialny, nauczyciel akademicki, poeta, pisarz. Prowadzi pracownię Rysunku i Kompozycji Projektowej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomysłodawca i twórca, a obecnie kurator Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd.

Czesław Lang - wybitny kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Działacz sportowy, organizator Tour de Pologne UCI World Tour, Tour de Pologne Amatorów, Skandia Maraton Lang Team oraz Tauron Lang Team Race. Pierwszy prywatny animator kolarstwa polskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr hab. Władysław Tabasz - Prawnik, socjolog, historyk, były dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krośnie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, samorządowiec, członek Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podkarpackiego.

Prof. dr hab. nauk medycznych Jerzy Robert Ładny - krajowy konsultant ds. Medycyny Ratunkowej. Nauczyciel akademicki, autor wielu podręczników, przewodniczący Komisji ds. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy. Sędzia główny Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Kościelnym.

Grzegorz Molewski - Twórca Telewizji Kino Polska oraz nowatorskiego projektu KinoRP, w ramach którego dokonywana jest cyfrowa rekonstrukcja kanonu polskiego kina. Pomysłodawca i kurator inicjatywy Kino za Rogiem.

Dorota Pardecka - Dziennikarka, redaktor naczelna miesięcznika „Strażak” Pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

facebook