Dodana: 15 wrzesień 2015 12:57

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2015 14:34

Władysław Kosiniak-Kamysz o rządowym programie polityki senioralnej

O rządowym programie polityki senioralnej, tym co udało się zrobić i planach na najbliższe lata mówił Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz podczas spotkania z przedstawicielami Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicielami rad seniorów z całego województwa i organizacji pozarządowych realizujących projekty z Programu FIO.

Ilustracja do artykułu rpp-01.jpg

Konferencja odbyła się 15 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Uczestniczyli w nim także Marszałek Województwa Podlaskiego  Mieczysław Baszko, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

- Struktura naszego społeczeństwa zmienia się. Polska siwieje, Europa siwieje –mówił minister Kosiniak- Kamysz - dlatego tak ważne jest tworzenie polityki senioralnej.  

W tej chwili około 20% społeczeństwa w Polsce to tzw. seniorzy. W województwie podlaskim sytuacja jest podobna. Z danych zaprezentowanych przez z-ce dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku Bożena Tomaszewska wynika, że nieco ponad 19% społeczeństwa z naszego regionu to ludzie starsi. Sytuacja demograficzna wskazuje, że jest to tendencja wzrostowa.

Jak podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz polityka senioralna nakierowana jest na wsparcie opieki, edukacji i integracji społecznej. Także wsparcie finansowe wszystkich zadań, które umożliwiają równoprawny udział w życiu społecznym, tworzeniu dobrego klimatu dla seniorów.
- Z jednej strony te działania mają na cel oswajanie starości, z drugiej strony na dawanie szansy na bycie aktywnym również po zakończeniu aktywności zawodowej- mówił.

Rządowy program polityki senioralnej został zainicjowany w 2012 r.  Program wspierania aktywności społecznej osób starszych wprowadzono najpierw na lata 2012-2013. Od 2014 jest to program wieloletni. Jak podkreśla minister Kosiniak-Kamysz każdego roku do 2020r na wspieranie polityki senioralnej przeznaczonych jest 40 mln. zł.
Minister podkreślał kluczowa rolę samorządu i organizacji pozarządowych w urzeczywistnianiu polityki senioralnej. Kluby seniora, Uniwersytety III wieku , liczne inicjatywy, których celem jest aktywizowanie osób starszych – to wszystko wpisuje się w szeroko pojętą politykę senioralną.

Przypomniał także o programie Senior-WIGOR, czyli.To placówki dziennego pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych. Nazwa WIGOR, to skrót od słów wiedza, integracja, godność, opieka i rehabilitacja. Tam podopieczni  oprócz posiłków i rehabilitacji maja okazję do spotkań towarzyskich i rozrywki. Jest to także pomoc rodzinie w opiece nad osoba niesamodzielną. Od 2016 r. rusza konkurs na dofinansowanie programu Senior-WIGOR.
- Partycypujemy w adaptacji pomieszczeń i później w utrzymaniu podopiecznych –mówił minister.
Dofinansowanie wynosi 1/3 poniesionych kosztów.

Podczas spotkania podjęto też dostosowania narzędzi komunikacyjnych do potrzeb ludzi starszych.
-Mówimy szybko, stosujemy małą czcionkę – te banalne na pozór rzeczy utrudniają seniorom funkcjonowanie w społeczeństwie- mówiła wiceprezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Bożena Bednarek.
Podkreślano też konieczność integracji międzypokoleniowej.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook