Dodana: 27 maj 2022 15:13

Zmodyfikowana: 27 maj 2022 15:13

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

Wybór władz oraz odznaczenia dla zasłużonych, w tym dla marszałka Artura Kosickiego – Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W czwartek (26 maja) w Dworku „Pan Tadeusz” w Kuczynie strażacy-ochotnicy województwa podlaskiego podsumowali pięcioletnią kadencję związku OSP. Prezesem pozostał st. bryg. Andrzej Koc. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś.

członkowie prezydium - mężczyźni siedzą przy stole

Wicemarszałek Marek Olbryś zaznaczył, że zarząd przeznacza z budżetu województwa co roku blisko 3 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

– Druhowie OSP są pomocni nie tylko w ratowaniu ludzi, w oczyszczaniu szkód po wypadkach drogowych, ale także pomagają samorządom, głównie tym mniejszym: gminom czy powiatom. Samorząd województwa wzmacnia finansowo działalność tych straży – mówił wicemarszałek.

Podczas zjazdu podsumowano działalność OSP na przestrzeni ostatnich pięciu lat. St. bryg. Andrzej Koc, prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaznaczył, że OSP podczas ostatniej kadencji wdrażała wiele działań, w tym m.in. „Turniej Wiedzy Pożarniczej: Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz angażowała się w wiele akcji ratowniczych.

– Udział straży pożarnych w działaniach ratowniczych województwa podlaskiego corocznie oscyluje w okolicy 50 proc. akcji, przy czym samodzielne jednostki OSP prowadzą ich około 30 proc. Te liczby robią wrażenie i to zapewne one w dużej mierze zdecydowały o dofinansowaniu zakupu pojazdów pożarniczych dla OSP z różnych źródeł – mówił.

W trakcie spotkania odznaczono osoby zasłużone dla pożarnictwa oraz wspierające działania OSP dla lokalnej społeczności. Wydarzenie swoją grą wzbogaciła Orkiestra Dęta z Ciechanowca.

Prezesem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego OSP RP ponownie został wybrany st. bryg. Andrzej Koc. W uroczystym zjeździe wzięli udział: Marek Komorowski, senator RP, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Honorowe odznaczenia strażackie mogą otrzymać Ochotnicze Straże Pożarne i ich członkowie, członkowie Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, a także – oddziały i działacze Związku, i wszystkie osoby, które w znaczący sposób wspierają działalność statutową Związku OSP RP.

Paulina Tołcz
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook