Dodana: 10 październik 2018 12:51

Zmodyfikowana: 10 październik 2018 14:58

Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685, na odcinku Żywkowo – Nowosady

Na tę inwestycję czekali mieszkańcy powiatów i hajnowskiego i białostockiego. Ale za trzy lata – kiedy droga ma być gotowa – skorzysta z niej o wiele więcej osób, by wymienić tylko turystów jadących do Białowieży, czy licznych lokalnych przedsiębiorców. W środę, 10 października odbyło się symboliczne „wbicie łopaty” z okazji rozpoczęcia tej inwestycji. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowali: marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno. W uroczystości udział wzięli też radni sejmiku, duchowni katoliccy i prawosławni oraz samorządowcy gmin i powiatów, których ta inwestycja dotyczy.

Ilustracja do artykułu wbicie lopaty - droga Nowosady Zabludow (1).JPG

Trasa zostanie wyposażona m.in. w zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, ścieżki rowerowe/ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych. Projekt przewiduje także dwa mosty o długości 782,9 m (z estakadą w dolinie rzeki Narew), obwodnice Narwi i Trześcianki o łącznej długości 5,93 km. Całkowita wartość projektu przekracza 258,3 mln zł. 75% zostanie pokryte z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaś 25% ze środków własnych województwa. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Rubau Polska Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) i Construcciones Rubau S.A. (Partner konsorcjum).

- Po trzech podejściach w końcu podpisaliśmy umowę z firmą Rubau i dzięki temu ostatni odcinek między Zabłudowem a Hajnówką zostanie wykonany. To bardzo dobra informacja dla powiatu hajnowskiego, bo ta droga łączy ten powiat z Białymstokiem, prowadzi też do naszego skarbu, do Puszczy Białowieskiej – mówi marszałek Jerzy Leszczyński. – Dla województwa ta inwestycja wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem, przeznaczyliśmy na nią prawie 67 mln zł z budżetu województwa. Ale to inwestycja potrzebna: dla mieszkańców, przedsiębiorców. I dlatego dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta inwestycja rusza i życzę wykonawcy, żeby ta droga została wykonana w terminie. Liczymy, że jeszcze w tym roku jeden odcinek uda się oddać.

- Ta droga pokazuje, jak kluczowe dla rozwoju, nowych inwestycji są wkłady unijne – podkreślał z kolej wicemarszałek Maciej Żywno. – Historie tej inwestycji można porównać do drogi trudnej i wyboistej, ale mam nadzieję że teraz wszystko pójdzie już gładko i mieszkańcy obu powiatów, i hajnowskiego, i białostockiego będą w końcu cieszyć się dobrą drogą.

Rzeczywiście mało która inwestycja miała tak skomplikowane początki. Przypomnijmy, że wartość zamówienia pierwotnie szacowano na poziomie 123,61 mln zł. Ale już w I przetargu nieograniczonym (kwiecień 2017 r.) najniższa cena ofertowa wynosiła 176,5 mln zł (przetarg unieważniono, bo wykonawca się wycofał). W II przetargu nieograniczonym (grudzień 2017 r.) zarezerwowano środki na poziomie 176,5 mln zł, jednak najniższa oferta opiewała już na 223,93 mln zł (przetarg unieważniono). Wykonawcę robót wyłoniono dopiero w 3 przetargu nieograniczonym (czerwiec 2018 r.) – cena ofertowa przekracza 258,3 mln zł.

- Liczyliśmy, że cena będzie niższa, ale na przestrzeni 14 miesięcy oferowany koszt robót wzrósł o 66,4 %, czyli bardzo dużo. Jednak to bardzo ważna inwestycja, oczekiwana, a pierwszy odcinek tej drogi jest już realizowany, a nic nie wskazuje na to, żeby ceny miały spadać – postanowiliśmy, że tę drogę trzeba dalej realizować bo jest ona dla województwa potrzebna – podkreślał jeszcze w czasie popisywania umowy z wykonawcą marszałek Leszczyński.

To już kolejna inwestycja na drodze nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku ruszyły prace na 8,5 km. odcinku drogi biegnącym od Zabłudowa do miejscowości Żywkowo. Koszt tej inwestycji wynosi 52 mln zł i w większości (44 mln zł) jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Radny Mikołaj Janowski jest przekonany, że ta inwestycja znacznie przyczyni się do rozwoju południowej części woj. podlaskiego, a powiatu hajnowskiego w szczególności.

- Dzisiaj zaczyna się realizacja drugiego odcinak wielkiego projektu, bo przypomnę, że koszt budowy całego odcinka drogi wynosi ponad 300 mln zł. W historii zarządu województwa nie było drugiej tak dużej inwestycji, co jest dowodem na to, że marszałek docenia ten region – tę drogę - bramę do puszczy, jedwabnego szlaku, a nawet do międzynarodowego lotniska w Narwi, gdzie już niedługo będzie także odprawa celna. Narew staje się prawdziwie europejska – zakończył Mikołaj Janowski.

(mk)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook